Left menu

 

Štatistika prístupov

    pocitadlo
Eures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

 
Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
S prianim všetkého dobrého Ján Bartoš - starosta obce.

 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Kurime 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Kurime podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že voľby pre poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrováala týchto kandidátov:

Por. čislo Meno, priezvisko, titul Vek Zamestnanie Bydlisko Kandidat za stranu
1. Milan Bednár 58 Sukromný podnikateľ Vyšná 160/61 KDH
2. Ľudmila Horvatová 48 Predavačka Nám. sv. Michala 81/11 KDH
3. Marek Hudaček 37 SZČO Záhradná 313/38 NOVA
4. Pavol Minčák Mgr. 42 Učiteľ Tehelná 257/9 KDH
5. Peter Minčák Mgr. 44 Učiteľ Družstevná 326/11 KDH
6. Jozef Murcko Ing. 52 Finančný poradca Klepár 309/40 KDH
7. Ján Prusák, Ing. 56 Manažér Záhradná 280/18 KDH
8. Stanislav Sútety, JUDr. 51 Advokát Klepár 25/5 KDH
9. Jozef Škvarek, Mgr. 45 Obchodný manažér Záhradná 299/37 KDH
10. Róbert Vujčík 41 SZČO Záhradná 281/19 KDH

 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Kurime 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Kurime podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že voľby pre poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrováala týchto kandidátov:

1. Ján Bartoš, 50r., Starosta, Kurima, Družstevná 219/4, KDH

 

Upozorňujeme Vás na zmenu v harmonograme vývozu odpadu.  

Zmena tu...

 

Nové CD FS Kurimjan v spolupráci s ĽHSB.

Kurimjan

Najnovšie CD FS Kurimjan s názvom:

,,V Kurime na Varošu"

si môžete objednať, alebo zakúpiť na adrese:

Obecný úrad Kurima, Klepár 21/1, 08612 Kurima,

poprípade cez emailovú adresu: lastivkova@kurima.eu

 

PRENÁJOM BYTU

 Obec Kurima ponúka na prenájom dvojizbový byt o celkovej výmere 64,90 m2. Bytový objekt je nízkoenergetický,ekologický, postavený v nadstavbe zdravotného strediska. Podmienky sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2008 o prideľovaní nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného v bytoch nadstavby a prístavby Zdravotného strediska.

Bližšie informacie:

  • na Obecnom úrade Kurima
  • telefonický 054/73 911 31, 0918 587 898

 

 

Zámer dlhodobo prenajať nehnuteľný majetok obce Kurima z dôvodu hodného osobitého zreteľa.

error loading icon

Viac informácii....

 

Obec Kurima zverejňuje oznámenie o zámere predaja majetku obce priamym predajom.

error loading icon

Viac informácii....

 

Centrum právnej pomoci - poskytovanie právnej pomoci ľuďom v materiálnej núdzi.

www.centrumpravnejpomoci.sk

 

Realizácia mikroprojektu PL-SK v obci Šašová:

Pri príležitosti záverečného podujatia mikroprojektu pod názvom „Podpora náboženskej a kultúrno-poznávacej cezhraničnej turistiky z najstaršieho pútnickeho miesta Prešovskej archieparchie“.sa v sobotu 17. mája 2014 uskutočnilo slávnostné otvorenie pútnického areálu za účastí duchovných a veriacich zo širokého okolia a hostí z Poľska. Mikroprojekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Podrobné informácie o tomto mikroprojekte sú zverejnené na stránke:

http://www.saris.eu.sk/sasova/

Logo EU

 

Informácie Európskych službách zamestnanosti /EURopean Employment Services/ EURES, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci krajín EÚ/EHP a Švajčiarska.

Viac informacii tu....

 

 
right panel

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1124
Výmera katastra: 1589 ha
Kontakt
Obecný úrad Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: oukurima@stonline.sk
internet: www.kurima.eu

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk