Left menu

 

Štatistika prístupov

    pocitadlo
Eures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

 
Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
S prianim všetkého dobrého Ján Bartoš - starosta obce.

 

POZVÁNKA

Na základe § 13 ods. 4 a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

zvolávam

MIMORIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V K U R I M E ,ktoré sa uskutoční dňa 02.02.2015 (pondelok) o 19,00 hod.

Zasadnutie sa uskutoční v obradnej miestnosti.

PROGRAM:

  1. Otvorenie,
  2. Prerokovanie Návrhu územného plánu (ÚPN) obce Kurima,
  3. Rôzne,
  4. Diskusia,
  5. Návrh na uznesenie,
  6. Záver.

Upozorňujem, že možnosť oboznámiť sa podrobnejšie s návrhom ÚPN je cez zverejnenie na www.kurima.eu alebo www.uzemneplany.sk.

Starosta obce Kurima Ján Bartoš.

 

Oznámenie

o prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Kurima.

error loading icon Celý dokument tu...

 

Návrh Územného plánu obce Kurima

 

Plagát na ples

 

V týchto dňoch u mnohých čitateľov budí pozornosť román s názvom:

Dolina dobrých ľudí

Kniha z autorského pera nášho vzácneho rodáka a čestného občana, univerzitného profesora Jozefa Hvišča. 

Po knihách „ Na rodnom grunte“ a „ Kurima a jej školy,“ je to ďalší klenot o Kurime a Kurimčanoch, tentoraz v netypickom, ale o to zaujímavejšom beletrizovanom lyricko – epickom štýle.

Obal knihy Zadná strana obalu knihy

Táto kniha je pekným predvianočným darčekom nielen pre Kurimčanov, ale aj pre mnohých zanietených čitateľov.

Objednať si ju môžete priamo u jej autora na :
j.hvisc@gmail.com ,

alebo vo vydavateľstve Limerick:

info@limerick.sk

prípadne v niektorých kníhkupectvách.

 

Informácie Európskych službách zamestnanosti /EURopean Employment Services/ EURES, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci krajín EÚ/EHP a Švajčiarska.

Viac informacii tu....

 

 
right panel

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1124
Výmera katastra: 1589 ha
Kontakt
Obecný úrad Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: oukurima@stonline.sk
internet: www.kurima.eu

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk