Left menu

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

 
Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
S prianim všetkého dobrého Ján Bartoš - starosta obce.

 

 

Zoznam lekárov v Prešovskom kraji

Portál www.navstevalekara.sk obsahuje kontakty základne informacie na lekárov a kontakty na pohotovstne služby v okoli našej obci.

Logo

 

Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

error loading icon Čitaj viac tu...

                 20.5.2016

Likvidácia osieho hniezda alebo sršňov

error loading icon Čitaj viac tu...

 

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2016/2017

Celý dokument tu ...

 

V pondelok 18. apríla 2016 sa v našej obci uskutočnilo nahrávanie Hudobno – slovnej relácie, zameranej na tradície ľudovej kultúry v obciach a regiónoch Slovenska, predovšetkým na autentickú ľudovú hudbu a zvyky. Veríme, že pútavé rozprávanie a spomienky našich občanov doplnené hudbou a spevom nášho súboru „Kurimjan“, prispeje k dobrému zviditeľneniu našej obce a poslucháčom Rádia Regina spríjemní chvíle pri jej počúvaní. „Nech každá duša pookreje a každého srdca kút, novou miazgou sa naplní“.

FS-Kurimjan nahravanie do radia

„Klenotnica ľudovej hudby bude odvysielaná  na stanici Rádia Regina v sobotu 30.apríla 2016 o 15:05. Za zaujímavé a príjemne strávené chvíle počas nahrávania ďakujeme hudobnému redaktorovi Slovenského rozhlasu Košice, Rádio Regina Mgr. Milanovi Rendošovi s jeho štábom.

Viac fotiek tu...

 

Slávnostné sprístupnenie vynovených priestorov časti telocvične 

V priebehu mesiaca Marec bola realizovaná rozsiahla rekonštrukcia sociálnych priestorov (toalety, sprchy, šatne), ako aj chodby, kabinetov a náraďovne. Okrem financií obce, ako zriaďovateľa ZŠ, bola na financovanie rekonštrukčných prác poskytnutá dotácia z Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v sume 15.000, 00 €. Prestrihnutím pásky za účasti starostu obce Jána Bartoša, Mgr. Vincenta Urdu - riaditeľa ZŠ, Róberta Vujčíka - zástupcu starostu obce, Vdp. Mgr. Daniela Mišenka, Stanislava Komanického – majiteľa dodávateľskej firmy, žiakov a učiteľov ZŠ, boli sprístupnené priľahlé priestory v objekte telocvične. Je to iba prvá etapa v plánovanom postupnom zrekonštruovaní celého objektu. Veríme, že vynovené priestory prispejú ku kvalite vyučovacieho procesu a všetci, ktorí ich budú využívať, či už počas školského vyučovania, ale aj vo voľnočasových aktivitách, sa budú cítiť príjemne a budú ich udržiavať, aby slúžili nielen nám, ale aj generáciám po nás. 

Oprava telocvičneOprava telocvičneOprava telocvične

Viac fotiek...

 

 

error loading icon Oznámenie o strategickom dokumente 

Viac čitaj tu...

 

13.4.2016 

Oznám - zápis deti do 1.ročníka

error loading iconCelý oznám ...

 

 

Voľby do národnej rady SR 2016

error loading icon Ako sme volili v našej obci...

 

 

MAREC MESIAC KNIHY

Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, obdobia, kedy sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí a informácií, a síce s knihami.
Marec mesiac knihy Marec – prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen
s príchodom slnečných dní či prvých prác
v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. O tom, že marec je mesiacom kníh ste iste už počuli. Ale viete, prečo sa knihy spájajú práve s týmto mesiacom? Bolo to tak vždy?  

Hovorí vám niečo meno Matej Hrebenda?

Ak vás zaujímajú odpovede na tieto otázky, nájdete ich práve v tomto článku.  

“Nemáte radi knihy?
Nebaví vás čítať?
Dávate prednosť iným aktivitám či záľubám?
Vedzte, že aj tento článok je určený aj zarytým odporcom čítaného slova.„  

Čitaj viac tu....

 

Najstaršia Kurimčanka Mária Mihňáková - oslávila 8.marca 2016 - 105. narodeniny 

Staroba čaká na každého z nás. Prichádza tak pomaly, že si ju niektorí
uvedomia v poslednej chvíli a nestihnú si ju vychutnať. Sú ľudia, ktorí
tvrdia, že nie je čo vychutnávať. Proti ich tvrdeniu stoja životy mnohých
starcov a stareniek, ktorí svoju jeseň života prežili v nádherných pokojných
farbách. Živým príkladom ja pani Mária Mihňáková, rod. Jurkaninová, ktorá
sa 8.3.2016 dožila úctyhodných 105 rokov.
Vzácnu oslávenkyňu v deň jej sviatku prišiel pozdraviť starosta
obce Ján Bartoš. Citujem: "Pre obec Kurima je to vzácna chvíľa, keď sa v
nej dožije človek veku s trojciferným číslom . Teším sa, že pani Mária patrí medzi tých výnimočných ľudí, ktorým príroda dala do vienka dlhovekosť.
Našej vzácnej jubilantke prajem, hlavne pokoj a Božie požehnanie a jej
najbližším, ktorí babku opatrujú, veľa trpezlivosti, nehy a pevného
zdravia",
koniec citátu.

Mária Mihňaková 105 rokov

Viac fotografií tu...

 

Po dlhých 13 rokoch titul majstrov okresu vo volejbale žiakov opäť v Kurime

Streda 20. januára 2016 sa navždy zapíše do školskej aj obecnej kroniky zlatými písmenami, naši starší žiaci získali po dlhých 13 rokoch titul majstrov okresu vo volejbale, keď bez straty jediného setu dokázali poraziť obe bardejovské školy (domácu ZŠ Komenského a B.Krpelca), potom ZŠ Marhaň a nebezpečnú ZŠ Zborov. O titul sa pod vedením p. učiteľa Mgr. Vladislava Kristiňáka zaslúžili títo hráči: Jakub Hudaček, Martin Murcko, Tomáš Minčák, Michal Zelinka (9.A), Pavol Minčák, Marek Maťaš (8.A), Andrej Kertys (8.B) a Patrik Iličko (7.A). Všetci chlapci odohrali štyri víťazné duely na hranici svojich možností a titul získali úplne zaslúžene. V mesiaci apríl vycestujú na krajské kolo do Svidníka, budeme im držať palce. Hneď vzápätí potvrdili svoje kvality aj naše staršie žiačky volejbalistky a rovnako na okresných majstrovstvách v Bardejove obhájili výborné strieborné medaily z minulého roku. Dievčatá pripravila na súťaž p. uč. Mgr. Júlia Pivovarníková. 

Majstri okresu volejbal

Viac fotiek tu...

 

Plán kulturných a športových akcií na rok 2016

Január 30.1.2016 Obecný Ples

Február

Márec 1.3. – 31.3.2016 – Marec mesiac knihy 

Apríl

Máj 1.5.2016 – Vystúpenie speváčky Hanky Servickej

8.5.2016 – Deň matiek

Jún 25.6.-26.6.2016 – Športový víkend 

Júl 5.7.2016 – Tenisový turnaj 

August

September 17.9.2016 – Deň Kurimy 

Október

November 27.11.2016 – Posedenie s dôchodcami a posvätenie adventného venca

December

 • Hasičský volejbalový turnaj
 • Stolno – tenisový turnaj
 • Šachový turnaj a pohár Kurimského šachového kráľa
 • Halový turnaj
 • 26.12.2016 – Divadelné predstavenie

Kultúrne akcie rok 2017

Január

Február 11.2.2017 Obecný ples

ZMENA PROGRAMOV VYHRADENÁ 

error loading icon

Celý program na stiahnutie

 

Úprava cestovného poriadku SAD. Linky číslo 701404. Platnosť od 1.2.2016 do 10.12.2016.

error loading iconLinka číslo 701404

 

 

Divadelné predstavenie "Náš pán ujo".

Divadlo 2015

Viac fotiek tu...

 

Výzva

Zima je špecifickým obdobím  pre účastníkov  cestnej premávky. V tomto období sa venuje zvýšená pozornosť predovšetkým chodcom, ako najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. V praxi sa stretávame s prípadmi, kedy chodci nepoznajú pravidlá cestnej premávky a nevedia správne prechádzať cez cestu.

 • Dážď, hmla a sneh znižujú viditeľnosť na prechodoch pre chodcov, na cestách, mokrá vozovka zvyšuje riziko vzniku dopravných kolízií a nehôd
 • „Vidieť a byť videný“ je dôležité pre chodcov, cyklistov a vodičov motorových vozidiel
 • Dbajte viac o svoju bezpečnosť a nezabúdajte na používanie reflexných prvkov
 • Každý z účastníkov cestnej premávky môže svojim zodpovedným prístupom predísť nešťastiu na cestách

Cieľom všetkých aktivít v tomto zimnom období je predovšetkým preventívne pôsobiť a upovedomiť chodcov a vodičov motorových vozidiel o povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo zákona o cestnej premávke, ako účastníkom cestnej premávky.

Preto nezabúdaj, reflexný prvok Ti môže zachrániť život ! 

Reflexný prvokReflexný prvok

 

 

 

 

 

Upozornenie

Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. ako prevádzkovateľ triedeného zberu odpadov Vám pri najbližšom zbere poskytne plastové vrecia žltej farby (do domácnosti jedno na plasty, druhé na obaly z kovov - plechovky od nápojov a potravín), preto Vás prosíme, aby ste na túto skutočnosť upozornili Vašich občanov.

Kovové obaly sa budú zbierať podľa platného kalendára vývozov 2016 od začiatku budúceho roka spolu so zberom plastov a skla. Podmienkou však je, aby plechovky od potravín (napr. ryby či paradajkový pretlak) boli očistené od zvyškov. Nádoby od plechoviek (predovšetkým od nápojov) budeme vyvážať podľa potreby pri ľubovoľnom termíne vývozu plastov (resp. plastov a skla), nakoľko je vysoko pravdepodobné, že väčšina občanov bude produkovať odpady tohto druhu individuálnym tempom (napr. starší ľudia nenaplnia vrece ani za obdobie kalendárneho roka).

Od 1. 7. 2016 budú vrecia na plasty a plechovky farebne odlíšené.

Ďakujem za spoluprácu.

S pozdravom PhDr. Matúš Štofko riaditeľ MsPS Giraltovce, s.r.o  

 

 right panel

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2015

Fond

Za rok 2015 bola obec Kurima vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST.

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1124
Výmera katastra: 1589 ha
Kontakt
Obecný úrad Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: oukurima@stonline.sk
internet: www.kurima.eu

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk