Left menu

 

Štatistika prístupov

    pocitadlo
Eures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

 
Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
S prianim všetkého dobrého Ján Bartoš - starosta obce.

 

OZNAM

Oznamujeme platcom dane z nehnuteľností, že nedopatrením bola na rozhodnutí k dani z nehnuteľností (stavby a pozemky) uvedené nesprávne číslo IBAN.

Správne č. IBAN:

SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.

 

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2015

Celý dokument tu ...

 

OZNAM

O prerušení distribúcie elektrickej energie v obci Kurima.

Terminy:

7.4.2015 v čase od 7:20hod. do 16:10hod.

17.4.2015 v čase od 7:20hod. do 16:10hod.

20.4.2015 v čaase od 7:20hod. do 16:10hod.

error loading icon Celý dokument tu...

 

Kurimské múzeum pána Adama Dziackého

MuzeumMuzeum

Bližšie informácie na tel. čisle 054 73 913 75

Alebo tu...

Viac fotiek z múzea...

 

Naši škôlkari na návšteve v obecnej knižnici

Škôlkari v knižniciŠkôlkari v knižnici

Viac fotiek...

 

Najstaršia Kurimčanka Mária Mihňáková oslávila počas MDŽ 104 rokov

„Dni sa skracujú, srdiečko búši, jesenná nostalgia rýchlo sa blíži. Večer skôr tma i zrána šero, kam si sa podelo? Krásne leto! Už len jeho vône v povetrí zostali, každý ich vdychuje plnými dúškami. Na pekné spomienky nadišiel čas, dovidenia leto a vráť sa nám zas.“ 

Dňa 8. marca 2015 sa dožila naša spoluobčianka, pani Mária Mihňáková, vzácneho životného jubilea 104 rokov. „Úprimne želám Vám i Vašim najbližším Božie požehnanie, trpezlivosť, vzájomnú úctu, pomoc a podporu v súžití viacgeneračnej rodiny, so zreteľom na úctu k životu a k človeku aj v takomto vysokom veku,“ týmito slovami sa prihovoril oslávenkyni a najbližšej rodiny starosta obce Ján Bartoš spolu zo svojim zástupcom Róbertom Vujčíkom, ktorí jubilantku osobne navštívili pri príležitosti jej vzácneho výročia. Mária, rod. Jurkaninoná sa narodila v obci Hankovce, kde vyrastala spolu so svojimi piatimi súrodencami. Za svojho nebohého manžela Andreja Mihňáka sa vydala, keď mala 17 rokov. Krásne manželstvo im vydržalo vyše 60 rokov, manžel zomrel ako 83 – ročný. Vychovali štyri deti – dve dcéry a dvoch synov. Pani Mária už toho veľa nenahovorí a podľa slov jej blízkych si žije vo vlastnom svete. Príkladná opatera jej vnučky Márií Šebejovej a jej manžela Pavla je toho príkladom. Bolo dojímavé sledovať ich ako s láskou sa o ňu starajú a sa jej prihovárajú. Našej vzácnej jubilantke prajeme, aby bola stále obklopená láskou svojich najbližších a mohla takto v pokoji prežívať jeseň svojho života.

104-ročna babka104-ročna babka

Viac fotiek...

 

Povinosti stavebníkov pri činnosti v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení. 

error loading icon     Informačný leták

 

error loading icon     Informačná brožúra

 

Denný stacionár v obci Kurima

10. januára 2015 o 15:00 hodine sa v priestoroch kultúrno-správnej budovy uskutočnilo slávnostné otvorenie Denného stacionára a odovzdanie priestorov do užívania pre poskytovanie sociálnych služieb našim občanom – seniorom. 

Tento stacionár je zriadený a prevádzkovaný neziskovou organizáciou S.O.S. so sídlom v Bardejove a vznikol v úzkej spolupráci s obcou Kurima. Úvode sa prítomným klientom , ich rodinným príslušníkom, poslancom obecného zastupiteľstva a pozvaným hosťom prihovoril starosta obce Ján Bartoš. Osobne poďakoval konateľke neziskovej organizácie S.O.S. Mgr. Adriáne Gmitterovej a Ing. Jánovi Artimovi za spoluprácu a ochotu zriadiť v obci Kurima zariadenie takéhoto typu. Klientom zaželal, aby v ňom zmysluplne trávili jeseň života a vytvorené podmienky a prostredie bolo pre nich v rámci každodenného života, oázou pokoja. 

Otvorenie denného stacionáraOtvorenie denného Stacionára

Následne sa prítomným prihovorila Mgr. Adriána Gmitterová, ktorá v krátkosti všetkých oboznámila s poslaním a činnosťou Denného stacionára. Zdôraznila, že Denný stacionár pre seniorov je služba v zariadení s denným pobytom poskytovaná seniorom, ktorí žijú v rodinách s rodinnými príslušníkmi, ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť ako aj seniorom, ktorí žijú sami a potrebujú kontakt s ľuďmi a vyplniť voľný čas. 

Otvorenie denn´ho stacionáraOtvorenie denného stacionára

Prevádzka bude v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:30, v rámci ktorej sa bude poskytovať: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, fyzioterapia, stravovanie, pracovná terapia a záujmová činnosť. V závere požiadala dôstojného pána farára Mgr. Daniela Mišenka o požehnanie priestorov, aby týmto aktom bola ešte viac zdôraznená podstata a zmysel tohto zariadenia s ľuďmi pre ľudí. Všetkým prítomným bolo ponúknuté chutné občerstvenie a o príjemnú atmosféru a dobrú náladu sa postarali svojím vystúpením žiaci základnej školy v Kurime, pod vedením pani učiteľky Mgr. Ľudmily Bezegovej.  

Otvorenie denného stacionáraOtvorenie denného stacionára

„ Treba sa s úctou skláňať pred každým starým človekom. Staroba korunuje priebeh života, je žatvou všetkého prežitého a naučeného, všetkého vykonaného a dosiahnutého, všetkého vytrpeného a znášaného.“ ( sv. Ján Pavol II.) 

Viac fotiek tu...

 

Oznámenie

o prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Kurima.

error loading icon Celý dokument tu...

 

Návrh Územného plánu obce Kurima

 right panel

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1124
Výmera katastra: 1589 ha
Kontakt
Obecný úrad Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: oukurima@stonline.sk
internet: www.kurima.eu

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk