Left menu

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

 
Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
S prianim všetkého dobrého Ján Bartoš - starosta obce.

 

 

Plán kulturných akcií na rok 2016

Január 30.1.2016 Obecný Ples

Február

Márec 1.3. – 31.3.2016 – Marec mesiac knihy 

Apríl

Máj 1.5.2016 – Vystúpenie speváčky Hanky Servickej

8.5.2016 – Deň matiek

Jún 25.6.-26.6.2016 – Športový víkend 

Júl 5.7.2016 – Tenisový turnaj 

August

September 17.9.2016 – Deň Kurimy 

Október

November 27.11.2016 – Posedenie s dôchodcami a posvätenie adventného venca

December

 • Hasičský volejbalový turnaj
 • Stolno – tenisový turnaj
 • Šachový turnaj a pohár Kurimského šachového kráľa
 • Halový turnaj
 • 26.12.2016 – Divadelné predstavenie

Kultúrne akcie rok 2017

Január

Február 11.2.2017 Obecný ples

ZMENA PROGRAMOV VYHRADENÁ 

error loading icon

Celý program na stiahnutie

 

Hlasovanie za najúspešnejšieho športovca Prešovského samosprávneho kraja za rok 2015

 

Kandidat: Martin Joppa, Dubinné

Šport: hokej na sánkach, Bardejov

Martin Joppa

Hlasujte v ankete za Martina, každý môže pridať jeden hlas. Stačí kliknúť na odkaz a potom na jeho meno v zozname. (Štvrtý od spodku).

Maximálne 1 hlas za každých 24 hodín od posledného hlasovania z jendého zariadenia (teda:1 hlas z mobilu, 1 hlas z notebok, 1 hlas z tablet spolu 3 hlasy za 24hod.) 

Hlasovanie končí 21.2.2016!!!!!!

Klikaj tu...

 

Pozvánka

Výbor pozemkového spoločenstva
Združenia vlastníkov urbárskych pozemkov - pozemkové spoločenstvo Kurima, pozýva všetkých svojich členov na zasadnutie Zhromaždenia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľností,  ktoré sa uskutoční dňa 12.3.2016 o 15,00 hod. v sále Kultúrno-správnej budovy v Kurime.

error loading icon Celá pozvánka tu.....

error loading iconSplnomocnenie.....

 

Úprava cestovného poriadku SAD. Linky číslo 701404. Platnosť od 1.2.2016 do 10.12.2016.

error loading iconLinka číslo 701404

 

 

Divadelné predstavenie "Náš pán ujo".

Divadlo 2015

Viac fotiek tu...

 

Výzva

Zima je špecifickým obdobím  pre účastníkov  cestnej premávky. V tomto období sa venuje zvýšená pozornosť predovšetkým chodcom, ako najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. V praxi sa stretávame s prípadmi, kedy chodci nepoznajú pravidlá cestnej premávky a nevedia správne prechádzať cez cestu.

 • Dážď, hmla a sneh znižujú viditeľnosť na prechodoch pre chodcov, na cestách, mokrá vozovka zvyšuje riziko vzniku dopravných kolízií a nehôd
 • „Vidieť a byť videný“ je dôležité pre chodcov, cyklistov a vodičov motorových vozidiel
 • Dbajte viac o svoju bezpečnosť a nezabúdajte na používanie reflexných prvkov
 • Každý z účastníkov cestnej premávky môže svojim zodpovedným prístupom predísť nešťastiu na cestách

Cieľom všetkých aktivít v tomto zimnom období je predovšetkým preventívne pôsobiť a upovedomiť chodcov a vodičov motorových vozidiel o povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo zákona o cestnej premávke, ako účastníkom cestnej premávky.

Preto nezabúdaj, reflexný prvok Ti môže zachrániť život ! 

Reflexný prvokReflexný prvok

 

 

 

 

 

Upozornenie

Zmena úradných hodín na obecnom úrade v Kurime od 1.1.2016

Pondelok: 7:30 – 12:00 13:00 – 16:00 

Utorok: 7:30 – 12:00 13:00 – 16:00 

Streda: 7:30 – 12:00 13:00 – 17:00  

Štvrtok: nestránkový deň 

Piatok: 7:30 – 12:00 12:30 – 14:00  

 

 

Upozornenie

Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. ako prevádzkovateľ triedeného zberu odpadov Vám pri najbližšom zbere poskytne plastové vrecia žltej farby (do domácnosti jedno na plasty, druhé na obaly z kovov - plechovky od nápojov a potravín), preto Vás prosíme, aby ste na túto skutočnosť upozornili Vašich občanov.

Kovové obaly sa budú zbierať podľa platného kalendára vývozov 2016 od začiatku budúceho roka spolu so zberom plastov a skla. Podmienkou však je, aby plechovky od potravín (napr. ryby či paradajkový pretlak) boli očistené od zvyškov. Nádoby od plechoviek (predovšetkým od nápojov) budeme vyvážať podľa potreby pri ľubovoľnom termíne vývozu plastov (resp. plastov a skla), nakoľko je vysoko pravdepodobné, že väčšina občanov bude produkovať odpady tohto druhu individuálnym tempom (napr. starší ľudia nenaplnia vrece ani za obdobie kalendárneho roka).

Od 1. 7. 2016 budú vrecia na plasty a plechovky farebne odlíšené.

Ďakujem za spoluprácu.

S pozdravom PhDr. Matúš Štofko riaditeľ MsPS Giraltovce, s.r.o  

 

 

Oznámenie o strategickom dokumente

Program rozvoja obcí Mikroregiónu Stredná Topľa na roky 2015-2022

error loading icon

Celý dokument

14.12.2015

 

Posvätenia adventného venca  pred budovou obecného úradu v centre obce

V prvú adventnú nedeľu 29.novembra 2015 o 15:00 hodine predchádzalo stretnutiu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva s dôchodcami, slávnostné posvätenie veľkého adventného venca a zažatie prvého svetla za účastí dôstojného duchovného otca Mgr. Daniela Mišenka, správcu farnosti, starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a občanov, s krátkym kultúrnym programom žiačok ZŠ Kurima. Celá táto udalosť navodila príjemnú adventnú atmosféru. Všetci prítomní svorne konštatovali a vyslovili želanie, aby symbol adventného venca spájal všetkých Kurimčanov ako jednu veľkú rodinu.

 

Adventný veniecAdventný veniec

Viac fotiek....

 

 

 ŠACH v Kurime opäť žije

Dňa 28.novembra 2015 sa v Kurime uskutočnilo šachové stretnutie CL 2015/2016 za účasti mužstiev:

 • OŠK Kurima
 • BŠK Zborov B
 • BŠK Bardejov – juniori

V úvode šachového turnaja CL všetkých zúčastnených privítal starosta obce Ján Bartoš, ktorý poprial všetkým zúčastneným veľa športových úspechov a zdarný priebeh celej cezhraničnej šachovej ligy.

Šach v Kurime

Viac fotiek tu...

 right panel

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2015

Fond

Za rok 2015 bola obec Kurima vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST.

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1124
Výmera katastra: 1589 ha
Kontakt
Obecný úrad Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: oukurima@stonline.sk
internet: www.kurima.eu

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk