1
Left menu

 

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

    pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

 
Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
S prianím všetkého dobrého Mgr. Jozef Škvarek- starosta obce.

 

 

Názov projektu:

Obstaranie techniky pre zber a triedenie komunálneho odpadu v obci Kurima

Názov príjemcu:

Obec Kurima

Výška poskytnutej dotácie:

79 835,00 €

Rok poskytnutia dotácie:

2023

Kod projektu:

231121

Tento projekt bol zrealizovaný s podporou Environmentálneho fondu

Cieľom realizovaného projektu je vybudovanie uceleného systému na zber a triedenie odpadu pre účely a potreby obce nákupom techniky . Obstaraním techniky a kontajnerov sa vytvoria dostatočné kapacity na triedený zber a navýšenie objemu triedeného zberu, čím sa vytvoria predpoklady pre zlepšenie možností zhodnocovania odpadov vyprodukovaných na území obce. Obstaraním strojovej techniky sa zlepší logistika triedenia odpadu a taktiež sa uľachčí práca miestnych obyvateľov, čo bude mať aj psychologický efekt na dodržiavanie a triedenie odpadov a bude to mať priamy vplyv na zlepšenie kvality životného prostredia v obci Kurima.

 

PDF ikonaZápisnica tu...

 

 

 

PDF ikonaOznámenie tu...

 

 

PDF ikonaNávrh ZU tu...


Zverejnené 31.05.2024

 

Kurima v RTVS

Na RTVS v "Slovensko v obrazoch" vyberieme po stopách minulosti do Kurimy v bardejovskom okrese. V miestnom kaštieli obec zriadila múzeum. Samotný správca múzea ho plní aj vlastnoručne vyrobenými exponátmi - drevenými maketami pamiatok z východného Slovenska a ukážeme vám aj zadymovanú keramiku.

Kaštieľ Kurima

Reláciu si môžete pozrieť v archíve RTVS link na archiv je tu...

 

Výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy v Kurime

PDF ikonaKvalifikačné predpoklady, požiadavky, požadované doklady tu......

 

Zverejnené 07.05.2024

Plagát upratovanie Kurimy

Ďakujem všetkým aktívnym Kurimčanom a OZ Aktívna Kurima za dnešný skvelý deň!


Deň zeme 2024 sa u nás niesol v znamení upratovania s Barbie. Jeden deň, počas ktorého sme urobili niečo naviac pre prírodu v našom okolí. Projekt je inšpirovaný myšlienkou BARBIE LOVES THE OCEAN = spoločenská zodpovednosť = my nie len hovoríme, ale reálne aj robíme.

Viac fotiek tu...

 

Projekt ZŠ

 

„Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

PDF ikonaOznámenie tu...

 

PDF ikonaViac informácií tu...

 

PDF ikonaViac informácii tu...

 

 

Informácia
Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Kurima – Zmeny a doplnky č. 01

PDF ikonaViac informácií tu...

 

PDF ikonaZákladné údaje o obstarávateľovi tu...

 

 

Hlásenie v rozhlase rovno do Vášho mobilu

Vážení občania, chceme Vás znova upozorniť na možnosť zapojiť sa do projektu „Florián“, kde budete dostávať dôležité informácie formou sms správ. Mnohí z Vás už túto službu využívate a hlavne teraz, keď je vyhlásený núdzový stav v našej krajine, kedy ste pravidelne informovaný o opatreniach prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19. V prípade, že máte záujem o túto službu, je potrebné vyplniť formulár, ktorý nájdete
tu ↓
     ↓

Ikona dotaznikLink na formulár tu...

prípadne môžete telefonický zavolať na obecný úrad, kde Vám bude poskytnuté a zároveň vyplnené tlačivo na Vaše požiadanie.

 

Pridali sme nové videa z pamiatok Kurimy a z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

 

 

right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk