Left menu

Eures

Eures

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

   
  Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
  S prianim všetkého dobrého Ján Bartoš - starosta obce.

   

  Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov.

  Regionálna veterinárna potravinová sprava Bardejov (ďalej len RVPS Bardejov) Vás vyzýva v rámci súčinnosti formou miestneho rozhlasu alebo iného média upozorniť' všetkých občanov- chovateľov ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných (ďalej len AMO) v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviacej zveri v okrese Bardejov, ktorý bol potvrdený v katastri obce Raslavice.

  error loading iconViac informácií najdete tu...

   

  error loading iconOpatrenie na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru...

   

  error loading iconDezinfečné prípravky účinné na AMO registrované v SR...

   

  Plagát AMO

  Klik na obrazok pre zväčšenie

  error loading icon

  AMO - chov ošipaných - prevencia

   

  Výzva k postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

   

  error loading iconUsmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

   

  error loading iconPostup registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

   

  error loading iconPríloha č. 1 - Registrácia chovu s jednou ošípanov na domácu spotrebu

   

  error loading iconPríloha č.2 - predaj ošípanej na domácu spotrebu

   

   

  Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadocha o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberukomunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.

  V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku prikladáme prehlásenie, ktoré je potrebné:

  1. vyplniť, 
  2. podpísať (podpíše člen domácnosti, ktorý spravidla uhrádza poplatok za komunálny odpad),
  3. doručiť:

  Do podateľne obce na Obecnom úrade obce Kurima, v úradných hodinách,
  do 15.12.2020.

  error loading iconTlačivo na vyplnenie je tu...

   

   

  Návrh

  Dodatok č.8 k VZN č.1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

  error loading iconCelý návrh dodatku tu...

   

  Návrh rozpočtu na roky 2021 až 2023

  error loading iconCelý návrh tu...

   

  Zverejnené 27.11.2020

   

  Pohrebný cech založili v Kurime pri Bardejove pred 330 rokmi. Funguje dodnes. Ako prežil tri storočia a prečo sme smrť a smútok z ľudského spoločenstva vytesnili? Porozprávali sme sa s mladším majstrom cechového bratstva Andrejom Martičkom. 

  Celý článok si môžete prečítať tu... 

   

  Sčítanie obyvateľstva

  Sčítanie obyvateľov domov a bytov

  Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov.

  error loading iconViac informácií najdete tu...

   

  alebo na webstránke tu...

   

  error loading iconTlačová správa - sčítanie domov a bytov

   

  error loading iconIntegrované a elektronické sčítanie prináša mnohé výhody ...

   

  error loading iconPrínos a význam sčítania

   

   

  Celkovo bolo testovaných 815 osôb z toho 32 pozitívnych. Pri druhom celoplošnom testovaní v dňoch 31.10. – 1.11.2020 bolo celkovo otestovaných 635 osôb z toho 15 pozitívnych.
  Ďakujeme všetkým lekárom, zdravotníkom, dobrovoľníkom, vojakom, policajtom a zamestnancom obce, ktorí sa spojili a vytvorili v Kurime počas obidvoch testovaní úžasní tím a ďakujeme aj Vám všetkým, že ste prišli, boli trpezliví a zodpovední.

  TestovanieTestovanieTestovanieTestovanieTestovanieTestovanie

   

  V sobotu 24.10.2020 v rámci pilotného testovania nášho okresu na COVID 19 zavítal do našej obce, v doprovode prednostu Okresného úradu v Bardejove Mgr. Jána Paľu, poslankyne NR SR Anny Andrejuvovej a Jozefa Lukáča, podpredsedu PSK, minister obrany SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby sa oboznámili s priebehom testovania na našom odberovom mieste v Kurime. Obaja ministri v rozhovore so starostom obce a veliteľom odberového tímu z radov ozbrojených síl sa zaujímali o pozitívne aj negatívne skúsenosti pri zabezpečovaní aj samotnom priebehu testovania. Starosta obce Ján Bartoš vyzdvihol prístup a nasadenie celého odberového tímu a v mene občanov obce ako aj mnohých z okolia, ktorí sa prišli otestovať, poďakoval všetkým zainteresovaným za ich službu a obetavosť. Aj napriek niektorým nedostatkom vyplývajúcich z náročnosti celého projektu sa kladne vyjadrili aj obaja ministri. Spolu a zodpovedne to zvládneme odkazujú páni ministri a všetci, ktorým záleží na úspešnom zvládnutí náročnej a mimoriadnej situácie.

  Navšteva ministraNavšteva ministraNavšteva ministra

  Viac fotiek tu...

   

  Krátke pracovné stretnutie so starostom obce Jánom Bartošom v priestoroch obecného úradu.

  V piatok 16.10.2020 v rámci pracovného výjazdu do okresu Bardejov, ktorého cieľom bolo zistenie priebehu rekonštrukcie a údržby niektorých úsekov ciest II. a III. triedy v našom regióne, navštívil našu obec predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský v sprievode  riaditeľa kancelárie predsedu PSK Mareka Cimbalu, riaditeľa správy a údržby ciest (SÚC) PSK Marcela Horvátha, námestníka pre technickú správu a prevádzku SÚC PSK Stanislava Harčaríka a Ivany Ondriovej z oddelenia komunikácie a propagácie PSK. Obsahom krátkeho  stretnutia so starostom obce Jánom Bartošom v priestoroch obecného úradu, bolo vzájomné informovanie o aktuálnej situácií ciest v našom regióne, hlavne začatie rekonštrukcie mosta pri obci Marhaň a rozsiahla rekonštrukcia cesty medzi obcami Kožany a Šapinec, ktorá sa konečne dočkala sprejazdnenia, čo významne prispeje k prepojeniu nášho regiónu s okresmi Svidník, Stropkov a rekreačnou oblasťou Domaša. Predseda PSK sa zaujímal aj o stav a priebeh rekonštrukcie kaštieľa v našej obci, ktorý sa  rekonštruuje aj vďaka finančnej podpore PSK. Treba podotknúť, že to bola už v poradí štvrtá návšteva predsedu PSK Milana Majerského v našej obci od jeho pôsobenia v tejto funkcií, čo svedčí o jeho záujme nielen o našu obec, ale aj o celý mikroregión na Strednej Topli, ktorého je Kurima súčasťou.

  Župan na OU KurimaŽupan na OU KurimaŽupan na OU KurimaŽupan na OU KurimaŽupan na OU Kurima

   

  Projekt podporený s rozpočtu PSK

  Logo PSk

  V Kurime je evidovaných päť kultúrnych pamiatok a jednou z nich je Szirmayovský kaštieľ (obr. 01, 02). Jeho súčasný stav vyžaduje viacero stavebných zásahov, aby sa odstránili príčiny jeho zavlhnutia a objekt sa stabilizoval a pripravil na ďalšie využívanie. Za uplynulých 60 rokov ide už o tretiu rekonštrukciu kaštieľa, pričom tej poslednej v 80. rokoch predchádzal stavebno-historický prieskum v roku 1981. Kaštieľ preto nie je odborníkom úplne neznámy, no je faktom, že podrobnosti o jeho vzniku, stavebnom rozvoji, prípadných dokladoch osídlenia tohto priestoru pred jeho výstavbou nepoznáme. Z toho dôvodu sa od júna uskutočňuje archeologický výskum v réžii spoločnosti ArcheoConsult (J. Koštial, M. Sabol, R. Oľhava) v spolupráci s kurimským rodákom M. Čurným.

  Kastiel

  Viac informácií najdete tu...

  Po skončení I. etapy archeologického výskumu sa naplno rozbehli stavebné práce na rekonštrukcií kaštieľa.

  KaštielKaštieľKaštieľ

  Viac fotiek tu...

   

  Kurima vyročie obce plagát

  Kurima sa prvýkrát spomína v listine z r. 1270 ako
  "Kurimské pole".

  Listinná zmienka je v donácii kráľa Štefana V., ktorý daroval zem Jánovi Tročanyovi, zvanému Kyrtes, synovi Nezaradovmu.
  "Kurimské pole" v darovacej listine sa uvádza ako medzník pri vytyčovaní majetku. Uvedená zmienka ešte nenasvedčuje, že Kurima bola už osadou, či obcou, skôr svedčí o existencii územia alebo majetku tohto pomenovania. Ale i napriek tomu Kurime nemožno uprieť, že je jednou z najstarších obcí Šariša.

   

  (Zdroj: Peter Šesták, PREMENY, 1979)

   

  Najnovšie informácie o Covid-19 nájdete ak kliknete na ikonu

   

  Upozornenie!!!

  Ďakujeme, že rešpektujete všetky opatrenia a nariadenia!!!

   

  Oznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote jesenná kampaň 2020

  error loading iconCelý oznam nájdete tu...

   

  Zmena priestoru určeného na drevný odpad, konáre zo stromov a kríkov.

  Oznamujeme občanom, že doterajší priestor vedľa cesty pri potoku na konci ulice Bogda, určený na konáre zo stromov a kríkov, už nie je možné využívať na tento účel. Nový priestor na drevný odpad je vyhradený za mostom cez potok po ľavej strane nespevnenej cesty. Priestor bude označený informačnými tabuľami. Podotýkame, že na vyhradené priestranstvo je okrem konárov zakázané zvážať nábytok, dosky, hranoly ani žiadny iný domový odpad. 

   

  Mária Drangová, 98-ročná jubilantka

  najstaršia občianka Obce Kurima jubiluje

  Mladosť má krásnu tvár, ale staroba má krásnu dušu a takú má aj pani Mária Drangová, ktorá sa dožila vzácneho životného jubilea 98 rokov
  Mária, rod. Maňková sa narodila 11. júla 1922 v obci Šašová,  kde vyrastala spolu so svojimi  tromi súrodencami. Jej život sprevádzal už nebohý,  ale starostlivý a milujúci manžel Andrej, s ktorým vychovala tri deti. Babička aj napriek tomu, že zrak i nohy jej už tak neslúžia,  teší sa zo svojich  deviatich vnúčat, štyroch pravnúčat a jedného prapravnúčatka. Veľkú zásluhu na jej dobrom zdravotnom stave  má jej nevesta Terézia Drangová, ktorá sa o ňu už dlhé roky  vzorne stará.

  Foto

   Je dojímavé pozerať akým láskavým úsmevom babka ďakuje za milé slovo, pohladenie a opateru.  Nevesta nám prezradila, že babka si v jedle nevyberá, zje všetko čo sa navarí. Avšak v babkinom jedálničku nemôžu chýbať sladké maškrty, ktoré má stále pri sebe.
  Pri príležitosti jej vzácneho  výročia oslávenkyňu  navštívil starosta obce Ján Bartoš. V spoločnom kruhu nielen s ňou, ale aj s jej milujúcou nevestou, strávil príjemnú chvíľu a preto im prostredníctvom týchto  novín odkazuje:

  Milá babička, bolo mi potešením a veľkým zážitkom stretnúť sa s Vami. Prajem Vám v mene všetkých občanov obce Kurima hlavne pokoj vo vašej starobe, primerané zdravie a Božie požehnanie. Vašej starostlivej  neveste želám veľa trpezlivosti a nehy. Nech je jej život taktiež naplnený dobrým zdravím a spokojnosťou.“

  Viac fotiek najdetu tu...

   

  SAD PREŠOV oznamuje cestujúcej verejnosti

  Cestovný poriadok linky 701404 platný od 1.8.2020,
  časová úprava jazdnej doby v priebehu
  spoja č. 67 a 26.
   

  error loading iconViac informácií najdete tu...

   

  Výzva Vodárenskej spoločnosti k odberateľom pitnej vody v obci Kurima!!!

  Na základe stále pretrvávajúcich problémov v zásobovaní a dodávke pitnej vody na skupinovom vodovode v obci Kurima, vodárenská spoločnosť vyzýva občanov k úspornému zaobchádzaniu s pitnou vodou, vzhľadom na skutočnosť, že počas tohto horúceho víkendu došlo v našej obci k výraznému odberu vody z vodojemu, ktorý niekoľko násobne prevŕšil priemernú spotrebu.

  Vodárenská spoločnosť má dôvod sa domnievať, že niektorí občania, okrem bežného použitia, si napúšťali bazény, čo za danej krízovej situácie je takéto počínanie niektorých občanov NEZODPOVEDNÉ!

  Pokiaľ sa situácia zopakuje, môže dôjsť k výraznému obmedzeniu dodávky vody pre celú obec. Preto dôrazne vyzývame k úspore vody a využívaním vlastných zdrojov. Prázdny bazén nenarúša Váš komfort a nie je nevyhnutná k základným ľudským potrebám.

   

  Zmena vo vývoze triedeného odpadu!!!

  Viac informácií najdete tu...

   

  Začala záchrana kaštieľa

  Z rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Prešove, plánovanej rekonštrukcie kaštieľa, musí predchádzať pamiatkový výskum, nakoľko sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku. V týchto dňoch skupina archeológov spolu s pomocníkmi začala pri našom kaštieli archeologický výskum, pod odborným dohľadom pracovníkov Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Jedným z nich je aj náš rodák Mgr. Marián Čurný, PhD., odborne zdatný a bohato skúsený v oblasti archeológie. Verím, že aj tento výskum prispeje k bohatej histórií, zviditeľneniu našej obce a zatraktívneniu celého priestoru na našom námestí.

  KastielKastielKastielKastielKastielKastiel

  Viac fotiek tu...

   

  Oznámenie o strategickom dokumente
  Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanálizacií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027

  error loading iconCelé oznámenie tu...

   

  Zverejnené 23.06.2020

   

  Dotazník Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja

  za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len PSK) Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej len VOD) v Prešovskom kraji.

  Dotazník najdete tu...

   

  Informácia
  pre dôchodcov

  Pri riešení krízovej situácie ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR, je zriadená telefónna linka pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania si potravín.

  Tel. číslo: 0903 576 326, alebo 054 73 911 31

   

  Seniori sme tu pre Vás!

  Povedzme stop podvodníkom!!!

  za účelom zabezpečenia ochrany seniorov pred podvodníkmi, ktorí sa pod rôznymi zámienkami snažia od seniorov vylákať ich celoživotné úspory aj počas vzniknutej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19.

  error loading iconViac informácii najdete tu... 

   

  error loading iconStali ste sa obeťou trestného činu, podvodu, násilia, kradeže? Čítajte tu... 

   

  error loading iconDesatoro bezpečného dôchodcu najdete tu... 

   

  error loading iconOn-line desatoro bezpečného seniora najdete tu... 

   

  error loading iconAdresy a tel. čísla kde najdete pomoc

   

   

  Hlásenie v rozhlase rovno do Vášho mobilu

  Vážení občania, chceme Vás znova upozorniť na možnosť zapojiť sa do projektu „Florián“, kde budete dostávať dôležité informácie formou sms správ. Mnohí z Vás už túto službu využívate a hlavne teraz, keď je vyhlásený núdzový stav v našej krajine, kedy ste pravidelne informovaný o opatreniach prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19. V prípade, že máte záujem o túto službu, je potrebné vyplniť formulár, ktorý nájdete
  tu ↓
       ↓

  Ikona dotaznikLink na formulár tu...

  prípadne môžete telefonický zavolať na obecný úrad, kde Vám bude poskytnuté a zároveň vyplnené tlačivo na Vaše požiadanie.

   

  TALESA
  veľkosklad potravín spustil možnosť dovozu potravín pre občanov priamo k nim domov

  Ponuku a podmienky objednávania a dovozu sme uverejnili na našej internetovej stránke stači kliknuť tu...

  V prípade záujmu nás môžete kontaktovať aj na tel. číslach +421 918 847 001 alebo + 421 905 541 862. 

   

  Zvozový kalendár 2020

  Zmena!
  Všetky plasty spolu do jedného žltého vreca. Ostatné zložky nezmenené podľa rozpisu!

  Z dôvodu prebiehajúcej zmeny organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá podľa zákona o odpadoch zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov je zvozový kalendár, podľa ktorého nám zber realizuje Mestský podnik služieb Giraltovce iba na prvý štvrťrok t.j. január – marec 2020.
  O prípadných zmenách v systéme triedeného zberu Vás budeme informovať.

  Rozpis vývozu odpadu tu...

   

  Pridali sme nové videa z pamiatok Kurimy a z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

   

   

  right panel

  Hlásenie obecného rozhlasu

  Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
  Ikona dotaznik

  Rozhlas

  Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: kurima@kurima.eu
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1114
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk