Left menu

Eures

Eures

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

   
  Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
  S prianim všetkého dobrého Ján Bartoš - starosta obce.

   

  TALESA
  veľkosklad potravín spustil možnosť dovozu potravín pre občanov priamo k nim domov

  Ponuku a podmienky objednávania a dovozu sme uverejnili na našej internetovej stránke stači kliknuť tu...

  V prípade záujmu nás môžete kontaktovať aj na tel. číslach +421 918 847 001 alebo + 421 905 541 862. 

   

  SAD PREŠOV oznamuje cestujúcej verejnosti

  Mimoriadna zmena cestovných poriadkov
  od 16.3 do 27.3.2020

  Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie budú všetky spoje SAD Prešov na prímestských linkách
  od 16.3 do 27.3.2020 premávať v režime školských prázdnin !!!

   

  error loading iconCP 701404

   

  error loading iconCP 701406

   

  Zmený všetkych spojov nájdete tu...

   

  List nášho duchovného otca Mareka Metiľa

  error loading iconCelý list si môžete prečitať tu ...

   

   

  Oznam pre občanov

  Vážení spoluobčania aj v tejto mimoriadnej situácií kvôli, ktorej sa naša obec spomína a je v pozornosti okolia, Vás chcem požiadať o maximálnu zodpovednosť, dodržiavanie všetkých odporúčaní, nariadení, obmedzení kontaktov a izolovanosť od okolia, pokiaľ to okolnosti vyžadujú. Zvlášť Vás chcem požiadať o kontakt a prípadnú pomoc pri najnutnejších potrebách Vašich blízkych, ktorí sú v staršom veku a ich izolácia je najpotrebnejšia. 

  Obecný úrad, aj napriek problémom hlavne s materiálom, zabezpečil šitie ochranných rúšok doposiaľ v počte 250 kusov, ktoré prednostne poskytujeme našim starším občanom a občanom, ktorí z titulu svojej práce sú v kontakte s väčším počtom občanov kvôli zabezpečovaniu rôznych služieb.

  Zvlášť chcem poďakovať za ochotu a šikovnosť krajčírkam z našej obce a to:
  Anne Ozoroczyovej, Magdaléne Hegedüšovej, Valike Urdovej, Marte Kertysovej a Darine Jendroľovej, ako aj všetkým ktorí poskytli materiál na šitie rúšok.

  Priebežne sa snažíme o zabezpečenie ďalších rúšok. No naďalej platí výzva, že každý kto môže nech sa snaží zabezpečiť si a vyhotoviť rúško pre seba a svojich blízkych.

  Vážení spoluobčania, aj keď je v tejto situácií najdôležitejšia izolovanosť, chcem Vás povzbudiť a poprosiť o vzájomnú súdržnosť, spolupatričnosť, vytváranie pokojnej atmosféry v celej obci. Obviňovanie, zazeranie na seba, vytváranie a šírenie rôznych poplašných správ teraz rozhodne nikomu neprospeje. Buďme jeden pre druhého a spolu to zvládneme. Som presvedčený, že aj s prispením našich silných patrónov, ktorých Kurima má.
  Ján Bartoš, Starosta obce

   

  Všetky dôležité informácie ohľadom Covid-19 Korona viruse najdete na na odkaze nižšie

  Corona virus

   

  Info Corona vírus tu ...

   

   

  Ďalšie informácie najdete aj v prvom dolnom rohu po kliknuti na ikonu
  Logo

   

  Oznam pre občanov

  Zabezpečenie v prospech ochrany spoločného zdravia

  Obec Kurima oznamuje občanom, že v súvislosti s opatreniami prijatými na zamedzenie koronavírusu, bude obecný úrad

  od pondelka t.j. 16.3.2020 pre verejnosť ZATVORENÝ.

  Odporúčame využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu. V prípade naliehavej potreby osobného kontaktu sa dohodne spôsob vybavenia danej veci. Zároveň odporúčame sledovať obecnú web – stránku, ktorá bude využívaná spolu s obecným rozhlasom a sms systémom na komunikáciu a informovanosť.

   

  Oznam zubnej ambulancie Kurima

  V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu v našej krajine a opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 oznamujeme naším pacientom, že od 16.03.2020 budeme poskytovať zdravotnú starostlivosť pre našich pacientov v obmedzenom režime, a to len pre akútne bolestivé prípady.

  Prosíme pacientov, aby vstupovali do priestorov čakárne s ochranným rúškom.  

  Až do odvolania rušíme všetky objednané termíny. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na t.č. 054/ 7391345, mobil. číslo : 0904 319 293- v pracovné dni,v čase od 8. 00 do 11.00

  Upozorňujeme, že naďalej platí povinná 14-dňová domáca karanténa pre ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za porušenie tejto karantény, alebo pri zatajení tejto informácie Vám hrozí pokuta až 1650 EUR. 

  Ak ste osobou, na ktorú sa vzťahuje domáca karanténa, alebo máte pocit, že ste mohli prísť do kontaktu s osobou nakazenou ochorením COVID-19 a došlo u Vás k náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu a potrebujete zubné ošetrenie, o ďalšom postupe sa prosím informujte na t.č. príslušného RÚVZ SR pre oblasť Bardejov: 0917 121 946, alebo kontaktujte VUC- odbor zdravotníctva 051/ 70 81635, mobil : 0911155744.

  MUDr. Danka Boďová

   

  Oznam

  Výbor Združenia vlastníkov urbárskych pozemkov oznamuje svojim členom, že Zhromaždenie, ktoré sa malo konať dňa 14.03.2020, teda túto sobotu sa z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu odkladá na neurčito.
  O ďalšom termíne zasadnutia budú členovia informovaní novou pozvánkou.
  Zároveň chceme poprosiť členov aj nečlenov, aby dali vedieť túto informáciu svojim príbuzným, ktorých sa to týka a bývajú mimo našej obce.
  Poprípade nech dajú telefonický kontakt na týchto príbuzných a známych predsedovi združenia.
  Za pomoc pri tejto spolupráci Vám ďakujeme.

   

  Informácia o voľných pracovných miestach

  Obec Kurima zverejňuje informáciu o voľných pracových miestach podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnacov a odborných zamestnacoch
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  error loading iconCelá informácia, klaifikačné predpoklady a požadované doklady...

   

   

  Odkaz -link


  Odkaz (link) na odvysielanú reláciu s názvom
  „Regina“ – dokument o Kurime.

  Relácia o Kurime začína od 34:10 minute.

  Ikona videoLink na reláciu tu...

   

  Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

  Obec Kurima zverejňuje v zmysle § 4 ods. 6 zákona 329/2018 Z.z. úroveň vytriedenia komunálnych odpadov,
  ktorá je za rok 2019 = 24,92 %. 

   

  Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bardejove

  Výzva

  Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť

  Počas posledných dní Policajný zbor zaznamenal nárast tragických nehôd s účasťou chodcov. Z analýz vyplynulo, že prevažná časť tragických nehôd sa stala za zníženej viditeľnosti v obci a všetky mimo priechodu pre chodcov.
  Ich obeťami bohužiaľ bývajú často chodci. Stáva sa tak najmä preto, že ich nie je vidieť, preto je dôležité používať reflexné prvky za zníženej viditeľnosti na cestách (pásiky, vesty, nálepky).
  Dnes je dostupných množstvo reflexných pomôcok, ktoré Vás urobia viditeľnými za tmy, dažďa, sneženia. Či už žltý reflexný pás pripnutý na rukáve alebo rôznofarebné reflexné samolepky nalepené na podrážkach topánok, školských taškách aj kočíkoch.
  Pri prechádzaní cez cestu treba prednostne použiť priechod pre chodcov, nevstupovať na vozovku, ak prichádza rýchlejšie idúce vozilo, neprechádzať jednotlivo, ale v skupinách, taktiež nevstupovať na vozovku ak nie možné cez ňu bezpečne prejsť, neprekonávať zábradlie ani iné zábrany, bezdôvodne sa nezdržiavať a nezastavovať po vstupe na vozovku.

               Reflexné predmety umiestnite najlepšie ku koncu rukávov, blízko ku kolenám, do úrovne pásu a v priestore čo najbližšie k stredu vozovky. Predchádzajte tomu, aby dopravná nehoda zmenila v zlomku sekundy Váš život a životy Vašich blízkych.

   

  Výzva na vykonanie výrubu-okliesnenia stromov a iných porastov - VSD

  Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať
  výrub-okliesnenie je 02.03.2020

  error loading iconCelá výzva tu...

   

  Oznam!
  Aktuálna situácia v dodávke pitnej vody
  na SKV Kurima - Dubinné

  Z dôvodu zníženej výdatnosti vodných zdrojov ako aj z dôvodu nutnosti prevádzky úpravne vody Kurima VVS, a.s., závod Bardejov pristúpil k čiastočnej regulácii dodávky pitnej vody

  Voda bude dodavaná v zavislosti od výdatnosti vodného zdroja od 06:00 hod. do 18:00 hod.

  Čas 18:00 hod. je orientačný, v prípade potreby bude zmenený, táto situácia si bude vyžadovať zvýšenú kontrolu prevádzky, t.j. zvvýšenú prítomnosť a činnosť našich pracovníkov na miestnom vodovode.

  O každej ďalšej zmene budú neodkladne informovaní starostovia obcí.

  Vzhľadom na túto mimoriadnu situáciu žiadame obyvateľov o pochopenie.

  error loading iconCelý dokument tu...

   

  Obec Kurima má schválený projekt

  „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222“,

  na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

  Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

  Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

  Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J849-222-13 bola uzavretá dňa 30.08.2019 a schválená výška príspevku je 133 590,92 EUR.

  Začiatok realizácie projektu: 02/2020 – ukončenie realizácie projektu: 11/2020.

  error loading iconViac informácii tu...

   

  Zvozový kalendár 2020

  Zmena!
  Všetky plasty spolu do jedného žltého vreca. Ostatné zložky nezmenené podľa rozpisu!

  Z dôvodu prebiehajúcej zmeny organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá podľa zákona o odpadoch zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov je zvozový kalendár, podľa ktorého nám zber realizuje Mestský podnik služieb Giraltovce iba na prvý štvrťrok t.j. január – marec 2020.
  O prípadných zmenách v systéme triedeného zberu Vás budeme informovať.

  Rozpis vývozu odpadu tu...

   

  Obec Kurima

  bola úspešná a na základe žiadosti o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na rok 2019

  Podpis zmluvy

  Program 1:
  Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK,
  Poskytnutá dotácia vo výške 92 850,00€ na projekt s názvom:
  "Rekonštrukcia kaštieľa v obci Kurima."


  Celkový rozpočet na tento projekt je 210 000,00 €

  Starosta obce Ján Bartoš a predseda PSK Milan Majerský pri slávnostnom podpise zmluvy dňa 12.12.2019 na pôde PSK.

  Podpis zmluvyPodpis zmluvyPodpis zmluvyPodpis zmluvy

   

  Hlásenie v rozhlase rovno do Vášho mobilu

  Vážení spoluobčania

  obec Kurima zverejňuje informáciu o možnosti zapojiť sa do informačného systému v našej obci. Občania, ktorí sa zapoja do projektu „Florián“, budú dostávať dôležité informácie formou sms správ. Formou sms budú zasielané dôležité informácie ako napríklad: poruchy, havárie, odstávky sieti ( napríklad elektrina, voda, plyn), predajné akcie, kultúrno - športové podujatia, zber odpadu, zasadnutie zastupiteľstva a podobne. 

  V prípade, že máte záujem o túto službu, ktorú technický a finančne zabezpečuje obec, je potrebné vyplniť formulár, ktorý nájdete na našej internetovej stránke www.kurima.eu prípadne môžete prísť osobne na obecný úrad a vyplniť tlačivo, ktorý Vám bude poskytnutý na Vaše požiadanie. Ak má občan viacej telefónnych čísiel, prosíme uviesť na jednu osobu iba jeden telefónny kontakt. V zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je potrebné, aby , aby fyzická osoba udelila prevádzkovateľovi systému, v tomto prípade obcí Kurima, súhlas s poskytnutím svojich údajov na účel uvedený vo formulári. 

  Je potrebné, aby formulár s predpísaným textom bol vyplnený úplne a podpísaný občanom. V opačnom prípade nebude formulár zaradený do systému kontaktov na rozosielanie sms správ.

  Ikona dotaznikLink na formulár tu...

   

  Pridali sme nové videa z pamiatok Kurimy a z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

   

   

  right panel

  Hlásenie obecného rozhlasu

  Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
  Ikona dotaznik

  Rozhlas

  Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1124
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk