Left menu

Eures

Eures

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

   
  Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
  S prianim všetkého dobrého Ján Bartoš - starosta obce.

   

  Návrh VZN obce Kurima
  č.4/2020 o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kurima

  error loading iconNávrh VZN najdete tu...

   

  Zverejnené 14.05.2020

   

  Potvrdenie o žití

  že po dobu trvania mimoriadnej situácie, najdlhšie do 31.05.2020
  (tento dátum sa môže v priebehu zmeniť) bude akceptovať potvrdenia o žití aj bez overenia vlastnoručného podpisu dôchodcu.

  Formulár Potvrdenie o žití, ktorý je dostupný aj na webe ČSSZ dôchodca vyplní, vlastnoručne podpíše, uvedie dátum a zašle ČSSZ. Okrem toho uvedie aj dôvod prečo nebol podpis úradne overený, napr. z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie v SR (COVID-19).

  Potvrdenie o žití zasielajte poštou na adresu:
  ČSSZ, Krížová 25, 225 08 Praha 5, ČR.

   

  Oznam - sv. omše

  Ponukame možnosť sledovať sväté omše cez internet z nášho farského kostola.

  V prípade, že link nefunguje, alebo odkazuje na záznam sv. omše z predchádzajucého dňa, je potrebné obnoviť web-stránku. Web-stránku obnovíte:

  • šípkov v tvare kruhu v príkazovom riadku prehľadavača.
  • funkčnou klávesou F5
  • Kombináciou kláves CTRL+F5

  Link na pripojenie tu...

  Link bude aktívny 15 minut pred sv. omšou.

  Sväté omše budú vysielané podľa rozpisu bohoslužieb.

   

  Listy nášho duchovného otca Mareka Metiľa zo dňa 10.05.2020 Nedeľa Božieho Milosrdenstva

  error loading iconCelý si môžete prečitať tu ...

   

   

  Informácia
  pre dôchodcov

  Pri riešení krízovej situácie ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR, je zriadená telefónna linka pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania si potravín.

  Tel. číslo: 0903 576 326, alebo 054 73 911 31

   

  Seniori sme tu pre Vás!

  Povedzme stop podvodníkom!!!

  za účelom zabezpečenia ochrany seniorov pred podvodníkmi, ktorí sa pod rôznymi zámienkami snažia od seniorov vylákať ich celoživotné úspory aj počas vzniknutej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19.

  error loading iconViac informácii najdete tu... 

   

  error loading iconStali ste sa obeťou trestného činu, podvodu, násilia, kradeže? Čítajte tu... 

   

  error loading iconDesatoro bezpečného dôchodcu najdete tu... 

   

  error loading iconOn-line desatoro bezpečného seniora najdete tu... 

   

  error loading iconAdresy a tel. čísla kde najdete pomoc

   

   

  Riaditeľ Základnej školy v Kurime oznamuje

  že od dnešného dňa – 15. apríla do 30. apríla 2020 sa začína zápis žiakov do 1. ročníka bez osobnej prítomnosti detí. Prihlášku môžete vyplniť elektronicky na webovej stránke školy alebo telefonicky na čísle: 0917/302 111.

  Viac informácií nájdete na stránke školy.  

   

  SAD PREŠOV oznamuje cestujúcej verejnosti

  Mimoriadne cestovné poriadky platné od 01.04.2020

  Zmený všetkych spojov nájdete tu...

   

  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bardejove

  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 

  error loading iconCelý dokument...

   

   

  Oznamujeme občanom

  že od stredy 1.apríla 2020 začne obecný úrad pracovať v obmedzenom režime. To znamená, že bude pre verejnosť sprístupnený na tri hodiny denne

  v čase od 8:00 do 11:00 hod okrem štvrtku, kedy je nestránkový deň.

  V čase kedy obecný úrad nebude sprístupnený verejnosti, bude možné tak ako doteraz komunikovať so zamestnancami telefonický, alebo elektronickou formou.

   

   

  Týmto projektom chceme pomáhať ľudom v Prešovskom kraji a uchrániť to najdôležitejšie, ľudské zdravie. Budeme radi, ak sa do projektu zapojíte. Iba spoločne súčasné zložité obdobie zvládneme.

  Viac informácií o vzniknutej iniciatíve nájdete na https://pskpreludi.sk/

   

   

  Hlásenie v rozhlase rovno do Vášho mobilu

  Vážení občania, chceme Vás znova upozorniť na možnosť zapojiť sa do projektu „Florián“, kde budete dostávať dôležité informácie formou sms správ. Mnohí z Vás už túto službu využívate a hlavne teraz, keď je vyhlásený núdzový stav v našej krajine, kedy ste pravidelne informovaný o opatreniach prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19. V prípade, že máte záujem o túto službu, je potrebné vyplniť formulár, ktorý nájdete
  tu ↓
       ↓

  Ikona dotaznikLink na formulár tu...

  prípadne môžete telefonický zavolať na obecný úrad, kde Vám bude poskytnuté a zároveň vyplnené tlačivo na Vaše požiadanie.

   

  TALESA
  veľkosklad potravín spustil možnosť dovozu potravín pre občanov priamo k nim domov

  Ponuku a podmienky objednávania a dovozu sme uverejnili na našej internetovej stránke stači kliknuť tu...

  V prípade záujmu nás môžete kontaktovať aj na tel. číslach +421 918 847 001 alebo + 421 905 541 862. 

   

  Oznam pre občanov

  Vážení spoluobčania aj v tejto mimoriadnej situácií kvôli, ktorej sa naša obec spomína a je v pozornosti okolia, Vás chcem požiadať o maximálnu zodpovednosť, dodržiavanie všetkých odporúčaní, nariadení, obmedzení kontaktov a izolovanosť od okolia, pokiaľ to okolnosti vyžadujú. Zvlášť Vás chcem požiadať o kontakt a prípadnú pomoc pri najnutnejších potrebách Vašich blízkych, ktorí sú v staršom veku a ich izolácia je najpotrebnejšia. 

  Obecný úrad, aj napriek problémom hlavne s materiálom, zabezpečil šitie ochranných rúšok doposiaľ v počte 250 kusov, ktoré prednostne poskytujeme našim starším občanom a občanom, ktorí z titulu svojej práce sú v kontakte s väčším počtom občanov kvôli zabezpečovaniu rôznych služieb.

  Zvlášť chcem poďakovať za ochotu a šikovnosť krajčírkam z našej obce a to:
  Anne Ozoroczyovej, Magdaléne Hegedüšovej, Valike Urdovej, Marte Kertysovej a Darine Jendroľovej, ako aj všetkým ktorí poskytli materiál na šitie rúšok.

  Priebežne sa snažíme o zabezpečenie ďalších rúšok. No naďalej platí výzva, že každý kto môže nech sa snaží zabezpečiť si a vyhotoviť rúško pre seba a svojich blízkych.

  Vážení spoluobčania, aj keď je v tejto situácií najdôležitejšia izolovanosť, chcem Vás povzbudiť a poprosiť o vzájomnú súdržnosť, spolupatričnosť, vytváranie pokojnej atmosféry v celej obci. Obviňovanie, zazeranie na seba, vytváranie a šírenie rôznych poplašných správ teraz rozhodne nikomu neprospeje. Buďme jeden pre druhého a spolu to zvládneme. Som presvedčený, že aj s prispením našich silných patrónov, ktorých Kurima má.
  Ján Bartoš, Starosta obce

   

  Oznam!
  Aktuálna situácia v dodávke pitnej vody
  na SKV Kurima - Dubinné

  Z dôvodu zníženej výdatnosti vodných zdrojov ako aj z dôvodu nutnosti prevádzky úpravne vody Kurima VVS, a.s., závod Bardejov pristúpil k čiastočnej regulácii dodávky pitnej vody

  Voda bude dodavaná v zavislosti od výdatnosti vodného zdroja od 06:00 hod. do 18:00 hod.

  Čas 18:00 hod. je orientačný, v prípade potreby bude zmenený, táto situácia si bude vyžadovať zvýšenú kontrolu prevádzky, t.j. zvvýšenú prítomnosť a činnosť našich pracovníkov na miestnom vodovode.

  O každej ďalšej zmene budú neodkladne informovaní starostovia obcí.

  Vzhľadom na túto mimoriadnu situáciu žiadame obyvateľov o pochopenie.

  error loading iconCelý dokument tu...

   

  Zvozový kalendár 2020

  Zmena!
  Všetky plasty spolu do jedného žltého vreca. Ostatné zložky nezmenené podľa rozpisu!

  Z dôvodu prebiehajúcej zmeny organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá podľa zákona o odpadoch zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov je zvozový kalendár, podľa ktorého nám zber realizuje Mestský podnik služieb Giraltovce iba na prvý štvrťrok t.j. január – marec 2020.
  O prípadných zmenách v systéme triedeného zberu Vás budeme informovať.

  Rozpis vývozu odpadu tu...

   

  Pridali sme nové videa z pamiatok Kurimy a z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

   

   

  right panel

  Hlásenie obecného rozhlasu

  Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
  Ikona dotaznik

  Rozhlas

  Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1114
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk