1
Left menu

 

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

    pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

 
Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
S prianim všetkého dobrého Ján Bartoš - starosta obce.

 

Drahí spoluobčania,
v decembri 2006, keď som bol vďaka Vašej priazni zvolený za starostu obce, som svoj inauguračný príhovor zakončil slovami:

„Dostal som jedno svetlo, volá sa služba. Urobím pre to všetko, aby mi ho nezhasla po moci túžba. Nech stále horí, nenechám ho zhasnúť, chcem pomáhať ľuďom rásť a nie nechať ich padnúť. „

V týchto dňoch sa moja služba obci po 16-tich rokoch chýli ku koncu. Svetlo tejto služby som sa snažil opatrovať najlepšie, ako som vedel. Teraz pochodeň odovzdávam ďalším a nepochybujem, že pod ich rukami, vo vzájomnej spolupráci s nami, občanmi, bude Kurima len a len rásť. Rád by som sa rozlúčil nie len slovami, ale aj faktami, a preto Vám predkladám sumár aktivít a ich financovania za posledné volebné obdobie.

error loading iconREKAPITULÁCIA ČINNOSTI A HLAVNÝCH AKTIVÍT SAMOSPRÁVY OBCE KURIMA VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2018 – 2022

 

 

Altanek

AltanokAltanokAltanokAltanok

 

Oznam

Oznamujeme občanom a všetkým, ktorích zaujíma dianie v našej obcí,že dnes t.j.
14.11.2022 o 16:30 hod. bude v STV 2 v relácií Regina
odvysielaná reportaž o obci Kurima.

Pre tých čo nestihli pozrieť v živom vysielaní je tu možnosť pozrieť si v archíve STV 2 kliknutím na link dole.
(Začiatok čas 32:20 po 39:30)

Link na archiv klik...

 

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

error loading iconViac informácií tu...

 

Výzva
na vykonanie výrubu - okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky

error loading iconViac informácií tu...

 

Výsledky volieb na starostu obce Kurima a do Obecného zastupiteľstva obce Kurima

Za starostu obce bol zvolený:
Mgr. Jozef Škvarek

Za poslancov do Obecného zastupiteľstva obce boli zvolení:
Ondrej Varhol
Ondrej Martiček
Róbert Repka
Jozef Bezeg
Róbert Vujčík
Mgr. Peter Minčák
Milan Bednár
Miloš Storinský
Ing. Ján Prusak

error loading iconZápisnica volebnej komisie o výsledku volieb v obci...

 

Jurmak 2022

Kurimské dievčatá a mládenci v hrdlách zlato majú, lebo keď spieva súbor Kurimjan, aj vtáci tíchnu a zbožne načúvajú........
Jozef Hvišč

Na deviatom ročníku „Jurmaku na Varošu“ dedina sa bavila ako jedná rodina.

Už deväť rokov sa nielen Kurimčania, rodáci ale aj návštevníci zblízka i ďaleka stretávajú na Varošu v centre našej krásnej obce Kurima pri príležitosti obecných osláv, ktorých súčasťou sa stal aj novodobý jarmok.
V poslednom období bolo málo príležitosti vychutnať si chvíle spoločných stretnutí, preto k nám v tento deň zavítali všetci, ktorí túžili po nevšednej jarmočnej atmosfére, po ľudovej piesni, po dobrej nálade. Stisky rúk, milé zvítania, srdečné pozdravy a veľká kurimská rodina srdečne  privítala vzácnych hostí – honorárneho konzula Poľskej republiky Ing. Jána Hudackého, poslancov Prešovského samosprávneho kraja Mgr.art. Juraja Bochňu, ArtD., Pavla Ceľucha,  Mgr. Jeržyho Walengu – wojta z gminy Moszczenica s delegáciou, predsedu OC KDH Ing. Mareka Hudáka, člena okresného výboru  KDH v Bardejove a čestného člena súboru Kurimjan Ing. Rudolfa Michalova a iných hostí, ktorí prišli spoločne s nami osláviť náš veľký deň.
Dni Kurimy sa začali v piatok 9. septembra premietaním filmu „FUTBALSTORY“. Diváci mohli zhliadnuť životný príbeh  Martina Murcka, ktorý bol odkazom silnej viery, súdržnosti rodiny a nádeje v každej ťažkej životnej situácii. Pokračovalo sa v sobotu 10. septembra v priestoroch kaštieľa otvorením výstavy kurimských starožitností a výstavy prác detí a žiakov materskej a základnej školy -  „Rodina očami detí.
 Za spevu FS Kurimjan a prestrihnutím pásky bol otvorený 9. ročník „Jurmaku  na Varošu“.  V úvodnej časti kultúrneho programu už všetci čakali na príhovor  starostu obce Jána Bartoša, z ktorého vyberám: „ Zdravá rodina, v ktorej sa ctia a dodržiavajú všetky hodnoty založené na vzájomnej úcte a úcte k životu, vytváraniu hodnôt, ktoré sa odovzdávajú z pokolenia na pokolenie, je tým najväčším garantom prekonávania všetkých osobných a spoločenských kríz a prekážok“......, (z príhovoru starostu obce).
    Oslavy pokračovali vystúpením folklórnych súborov: Lazanky, Parobčaci, súrodenecké duo CHRZAN a nechýbali ani domáci muzikanti z Kurimy GIPSY MAPEX a KURIMJAN. V priebehu celého dňa  jarmočníkov sprevádzali a Várošom sa rozliehali ľudové piesne, zneli krásne melódie a slová, ktoré  prijali všetci s nadšením a radosťou.  Na jarmoku sa prezentovali svojim umením zručný rezbári Tomáš Mihok, Pavol Minčák a Ondrej Podubinký, ktorí prezentovali nádherné umelecké výrobky robené ručne. Nechýbal včelár Bc. Ján Hajdúk so žiakmi z včelárskeho krúžku. Základná škola sa postarala o maľovanie na tvár a žiaci svoju školu prezentovali voňavými perníkmi a spomienkovými predmetmi, o ktoré bol veľký záujem. K zábave patrí aj dobré jedlo. O dokonalú atmosféru jarmoku sa postarali jednotlivé organizácie, ktoré pripravili všelijaké voňavé dobroty. Kysnuté koláče napiekli šikovné ženy z Jednoty dôchodcov v Kurime a šikovné ženy z ulíc Nižná, Mlynská a Tehelná. Kotlíkový guláš ponúkalo  Poľovnícke spoločenstvo Strážna, kurimskú mačanku a držkovú polievku pripravili manželky hasičov z DHZ v Kurime a rôzne iné dobroty ponúkali združenia a podnikatelia.
     Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu patrí veľké poďakovanie, najmä sponzorom, lebo bez ich finančnej podpory by takáto akcia nevznikla. Dni Kurimy boli realizované  s finančnou  Matice slovenskej.
    Vďaka patrí všetkým, čo sa zaslúžili o vydarené podujatie. Verím, že všetci návštevníci  sa cítili výborne a odniesli si tie najkrajšie dojmy a trvalé spomienky na vďačných a pohostinných ľudí v Kurime, na hodnoty, ktoré si nechceme iba príležitostne pripomínať, ale chceme ich aj naďalej rozvíjať, aby sa stali trvalou súčasťou života a diania v obci Kurima, ale i vzťahu občanov k svojmu životnému a rodinnému prostrediu.

Foto: Marian Šoth

Jurmak 2022Jurmak 2022Jurmak 2022Jurmak 2022

Viac fotiek tu...

 

Obec Kurima
zverejňuje

v nadväznosti na § 9a ods. 8/e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznámenie o zámere prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Kurimy

error loading iconŽiadateľ Ondrej Martiček

 

error loading iconŽiadateľ Miroslav Kraus

 

error loading iconŽiadateľ Monika Karolová

 

Zverejnené 28.09.2022

 

Z-box je od 1.9.2022 aktívny

V obci Kurima bol nainštalovaný Z-BOX od prepravnej spoločnosti Packeta (Zásielkovňa) a od 1.9.2022 je uvedený do prevádzky.

Návod na použivanie nájdete vo videu tu...

 

Vizualizácia
„Bytového domu v obci Kurima“,
dve 6-bytové jednotky bežný štandard.

Bytový dom

Viac informacii nájdete tu...

Na základe schválenia finančných prostriedkov a podpise zmluv začíname s výstavbou bytového domu.

Vystavba bytovky

bytový dombytový dombytový dombytový dombytový dombytový dom

 

Polícia upozorňuje seniorov pred podvodníkmi!!!

error loading iconViac informácií tu...

 

Inflačná pomoc
Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

error loading iconViac informácií tu...

 

Alebo na stránke Úradu práce, sociálnych veci a rodiny klik...

 

 

„Cestou necestou s reflexnou cestou“

Cestou necestou nielen s reflexnou vestou, ale hlavne v príjemnom počasí a s dobrou náladou sa uskutočnil v sobotu 2.júla 2022 turistický pochod s cieľom spoznávať náš kurimský chotár a jeho nádherné zákutia. Počas cesty sa účastníkom túry naskytli krásne pohľady na okolitú scenériu, polia, lesy, kľukaté cestičky a lúky. Po dvojhodinovej túre príjemne unavení sme doputovali na urbársku chatu, kde v rovnako príjemnom prostredí bolo nachystané občerstvenie na posilnenie tela. Dobrý guláš padol všetkým vhod. V odpoludňajších hodinách plní dojmov a zážitkov sa všetci účastníci šťastne vrátili domov. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k organizovaniu tejto akcie a veríme, že nabudúce nás príde ešte viac. Tí čo boli - neľutujú a čo neboli - nech banujú.

 

Cestou necestouCestou necestou

Viac fotiek tu...

 

Realizácia projektov

Obec Kurima pokračuje v realizovaní projektov, ktorých cieľom je zlepšiť celkový vzhľad obce, no hlavne skvalitňovať podmienky pre bežný život občanom Kurimy a jej návštevníkov, ktorí k nám prichádzajú, aby využívali služby, ktoré naša obec poskytuje.

Preto začiatkom tohto roka sme zrealizovali projekt „ Rekonštrukcia exteriéru Obvodného zdravotného strediska Kurima“. Terénnymi úpravami opravou a prestrešením schodiska a vybudovaním bezbariérového vstupu došlo k zlepšeniu celkového vzhľadu, zvýšeniu bezpečia pre návštevníkov strediska a bezbariérových podmienok pre imobilných občanov. Obec celý projekt financovala z vlastných prostriedkov v celkovej sume 17.891,78 €.;

Zdravotne strediskoZdravotne strediskoZdravotne strediskoZdravotne stredisko

Viac fotiek tu...

Ďalším projektom, ktorý sa začal realizovať, je kompletná rekonštrukcia telocvične ZŠ. V I. etape sa realizuje v rámci riešenia havarijného stavu strechy telocvične, jej kompletná rekonštrukcia spolu s opravami interiéru, ktoré pozostávajú z rekonštrukcie ostenia a celej palubovky. Na túto časť projektu je rozpočtovaná celková suma 109.862,45 €. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prispelo na riešenie havarijnej situácie sumou 82.800,00 €.

Telocvičňa ZŠTelocvičňa ZŠTelocvičňa ZŠTelocvičňa ZŠTelocvičňa ZŠ

Viac fotiek tu...

V II. etape sa bude pokračovať v odstránení havarijného stavu fasády telocvične, jej celkovým zateplením obvodových stien. Celkový rozpočet na zateplenie fasády je 85.859,64 €. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prispelo na odstránenie havarijného stavu fasády TV sumou 67.400,00 €. Spolu ministerstvo školstva prispelo na rekonštrukciu a odvrátenie havarijného stavu čiastkou 150.200,00 €. Zvyšná suma 45.522,09 € bude financovaná z finančných zdrojov obce a ZŠ.

 

Vlajka Ukrajina

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu

Vážení občania,
aj naša obec sa zapojila do humanitárnej pomoci pre utečencov z Ukrajiny, preto organizujeme a rozširujeme zbierku potravín a veci osobnej potreby.

error loading iconViac informácií...

 

Ukrajina
Základné informácie

Informácie pre občanov SR, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine

error loading iconViac informácií...

 

Dočasné utočisko
štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom

error loading iconViac informácií...

 

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľudmi

error loading iconViac informácií...

 

 

Seniori sme tu pre Vás!
Nestaňte sa obeťami podvodníkov
a zlodejov !!!

V súvislosti so vzniknutou situáciou pandémie COVID-19 sa vyskytli prípady, kedy podvodníci kontaktovali seniorov telefonicky, že im prídu zmerať teplotu, ponúkali im na predaj rôzne filtre, dezinfekčné gély a ochranné rúška. Taktiež sa vyskytli prípady, v ktorých podvodníci sa v telefonickom kontakte so seniormi predstavili, že sú z COVID CENTRA a uviedli, že ich príbuzný sa nachádza v nemocnici na pľúcnej ventilácii a súrne potrebuje peniaze na lieky a vakcínu vo výške od 5.000 až do 7.500 eur.

error loading iconInformačný material „Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov“

 

error loading iconViac informácii najdete tu... 

 

error loading iconStali ste sa obeťou trestného činu, podvodu, násilia, kradeže? Čítajte tu... 

 

error loading iconDesatoro bezpečného dôchodcu najdete tu... 

 

error loading iconOn-line desatoro bezpečného seniora najdete tu... 

 

error loading iconAdresy a tel. čísla kde najdete pomoc

 

 

 

Názov projektu

Vonkajšie fitnes pre pohyb a zdravie

Prijimateľ podpory

Obec Kurima

Výška dotácie

1 500,00€

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

WorkoutWorkoutWorkoutWorkout

 

Logo PSK

Názov projektu

Zlepšenie podmienok pre futbal v obci Kurima

Prijimateľ podpory

Obec Kurima

Výška dotácie

2 300,00€

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

StriedačkyStriedačkyStriedačkyStriedačky

 

Radime seniorom

Seniori pozor na volajúcich podvodníkov a svoje finančné úspory!!!

Vážení seniori,
do pozornosti Vám dávame niekoľko dôležitých rád,ako sa nestať obeťami podvodníkov, ktorí Vás telefonicky kontaktujú ako vaši príbuznía žiadajú požičať peniaze na rôzne účely alebo Vás telefonicky kontaktujú v neskorých nočných hodinách ako lekári, či zdravotné sestryaoznámia, že Váš príbuzný zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej zranil dieťa, nemôže komunikovať, lebo si odhryzol jazyk, leží v nemocnici a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie škody, svoje ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. Podvodníci vždy volajú viackrát za sebou a žiadajú , aby ste Vaše finančné úspory, ktoré máte doma alebo na vkladných knižkách, či osobných účtoch odovzdali neznámym osobám, ktoré si pre peniaze prídu osobne alebo ste ich vložili na konkrétne číslo účtu v banke, či poslali na účet cez finančnú službu Western Union do zahraničia.Podvodníci Vásnásledne dôrazne upozornia, aby ste nikoho nekontaktovali, s nikým sa o tejto veci nerozprávali, lebo váš príbuzný bude mať problémy so zákonom, pôjde do väzenia,pretože šoféroval pod vplyvom alkoholu.

error loading iconRady ako postupovať a viac informácií nájdete tu...

 

 

Hlásenie v rozhlase rovno do Vášho mobilu

Vážení občania, chceme Vás znova upozorniť na možnosť zapojiť sa do projektu „Florián“, kde budete dostávať dôležité informácie formou sms správ. Mnohí z Vás už túto službu využívate a hlavne teraz, keď je vyhlásený núdzový stav v našej krajine, kedy ste pravidelne informovaný o opatreniach prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19. V prípade, že máte záujem o túto službu, je potrebné vyplniť formulár, ktorý nájdete
tu ↓
     ↓

Ikona dotaznikLink na formulár tu...

prípadne môžete telefonický zavolať na obecný úrad, kde Vám bude poskytnuté a zároveň vyplnené tlačivo na Vaše požiadanie.

 

Pridali sme nové videa z pamiatok Kurimy a z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

 

 

right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk