1
Left menu

Eures

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

    pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

 
Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
S prianim všetkého dobrého Ján Bartoš - starosta obce.

 

Z dôvodu nových podmienok pri účasti na bohoslužobných obradoch
nebude
z nášho farského kostola vysielanie on-line.

Sväté omše budú podľa poriadku bohoslužieb, ktorý nájdete na odkaze nižšie.

error loading iconPoriadok bohoslužieb

 

 

ZS-Kurima

Darujte 2% z Vašich daní pre detičky z našej školy.

Skola-2 percenta

 

Betlehemské svetlo v Kurime

Dobrovoľní hasiči zvyčajne plameň likvidujú. Naši dobrovoľní hasiči na štedrý deň plameň Betlehemského svetla priniesli do našej obce, aby sa vytvorila reťaz svetla, ktorá nás všetkých spája a napĺňa tak svoje poslanie byť symbolom jednoty, nádeje a lásky nielen počas Vianoc, ale každým dňom v našich životoch. Veríme, že sa táto forma zadováženia Betlehemského svetla stane tradíciou a neodmysliteľnou súčasťou vytvárania vianočnej atmosféry v našej obci.

Betlehemske svetloBetlehemske svetloBetlehemske svetloBetlehemske svetloBetlehemske svetlo

 

Výstava

Vystava

V tomto predvianočnom období sme výstavu

"História kráča s nami"

obohatili o Betlehem, ktorý nám zapožičal Bc. Ján Hajduk z Kučína. Výstava je umiestnená v našom kaštieli vo vstupnej hale na prízemí.

VýstavaVýstavaVýstavaVýstavaVýstavaVýstavaVýstavaVýstavaVýstava

 

 

Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kurime č. 17/7 zo dňa 16.12.2021 za účelom prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce.

error loading iconViac informácií tu...

 

 

Nové cestovné poriadky
prímestskej autobusovej dopravy
platné od 12.12.2021.

Viac informácií tu:
https://po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-dopravy/oznamy/

Na základe rozhodnutia o skoršom začiatku zimných prázdnin, bude od 20.12.2021 prímestská autobusová doprava na území Prešovského samosprávneho kraja vedená ako počas dní školských prázdnin.

 

Leták očkovanie

Vyhlásenie KBS k podpore očkovania

Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce počty nakazených a zomierajúcich na Covid a zárovň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc. Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu. Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života. Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným. Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého, konzistentného postoja za život. Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc v utrpení.
Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska.

 

Plagát

V roku 2020 uplynulo 100 rokov od príchodu posledných československých legionárov do vlasti.

Medzi nimi bolo aj mnoho slovenských hrdinov. No a práve hrdinstvo a ich veľkolepé činy, ktorých výsledkom bol vznik Česko-slovenskej republiky si Matica slovenská pripomenie odhalením pamätnej tabule pri príležitosti 100. výročia návratu legionárov do vlasti. Pamätník venovaný práve slovenským legionárom z rokov 1914-1920.

Ide o vybraných slovenských legionárov a jedným z nich je aj rodák z našej obce Ján Drang.

Ján Drang (1885 - 1918) do čs. vojska sa ako dobrovoľník prihlásil v USA v roku 1917. V tom istom roku bol pridelený
do 22. čs. p. pl. vo Francuzsku. Zomrel následkom choroby v roku 1918 v meste Monthurel.

Pamätná tabuľa bude umiestnená na budove bývylej Legiobanky v centre Bratislavy na Šturovej ulici.

tabuľa

Zväčšite si obrázok kliknutim

 

Kurima
obec s unikátnym cechom a bohatým zásobníkom pamiatok

 

Logo PSK

Názov projektu

Vonkajšie fitnes pre pohyb a zdravie

Prijimateľ podpory

Obec Kurima

Výška dotácie

1 500,00€

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

WorkoutWorkoutWorkoutWorkout

 

Logo PSK

Názov projektu

Zlepšenie podmienok pre futbal v obci Kurima

Prijimateľ podpory

Obec Kurima

Výška dotácie

2 300,00€

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

StriedačkyStriedačkyStriedačkyStriedačky

 

„Deň Kurimy“
750. výročie prvej písomnej zmienky
o našej obci.

Aj keď sme si ho pripomenuli o rok neskôr, bol sviatkom a dôvodom na ďakovanie Bohu aj ľudom, ktorí sa zasluhujú o rozvoj a šírenie jej dobrého mena, pripomenutie si histórie, ktorá kráča s nami a upriamenie pozornosti na význam rodiny ako miesta lásky a života, ktorý sa v nej rodí pre celú spoločnosť, našich občanov i ďalšie generácie žijúce v Kurime.

Deň Kurimy

Pozdrav
(K 750. výročiu prvej písomnej zmienky) 

Buď svetlo!“ - povedal si Pane,
oddelil si jasný deň od zradnej tmy,
naplnil si svetlom ľudské jestvovanie;
v tom svetle trváme i my.

V myšlienkach si spriadam veniec poetických dúm
na slávu mojej rodnej, ktorá tu je!
Kde vznikla malá osada a neskôr známe oppidum,
dnes naša obec šumne existuje.

Prvá zmienka o Kurime – to jej krstný list,
ohlasuje zrod a meno našej dediny.
Ukázal si, Pane, ktorou cestou ísť
a obohatiť miestne dejiny.

Koľko pokolení sa tu vystriedalo,
koľko práce v každej dobe ročnej
a každé ľuďom niečo dobré dalo,
dobré a užitočné.

Ťažkú naši pra-predkovia zdolávali trasu,
teraz o tom s vďakou hovoríme,
sprevádzaní samorastom času,
spriadali nové plány o Kurime.

Také je i naše poslanie a vôľa Pána,
žiť vo viere a neupadať na mysli,
aby sa nám vyjasnili všetky chmúrne rána
i všetky plané úmysly.

V prúde času ako v Božom mlyne
všetko sa pretvára a rastie ako z vody.
Je to i výzva k našej omladine:
- Vážte si svoje korene, ich rast a plody!

Na záver chcem veľkú gratuláciu vysloviť,
vzdať úctu tvorcom nových projektov a plánov,
aby sa u nás dalo slušne pracovať a žiť

na slávu Kurimy a na spokojnosť Kurimjanov.

Jozef Hvišč

Deň KurimyDeň KurimyDeň KurimyDeň KurimyDeň KurimyDeň KurimyDeň KurimyDeň KurimyDeň Kurimy

Viac fotiek tu...

error loading iconPríhovor starostu obce

 

 

Radime seniorom

Seniori pozor na volajúcich podvodníkov a svoje finančné úspory!!!

Vážení seniori,
do pozornosti Vám dávame niekoľko dôležitých rád,ako sa nestať obeťami podvodníkov, ktorí Vás telefonicky kontaktujú ako vaši príbuznía žiadajú požičať peniaze na rôzne účely alebo Vás telefonicky kontaktujú v neskorých nočných hodinách ako lekári, či zdravotné sestryaoznámia, že Váš príbuzný zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej zranil dieťa, nemôže komunikovať, lebo si odhryzol jazyk, leží v nemocnici a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie škody, svoje ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. Podvodníci vždy volajú viackrát za sebou a žiadajú , aby ste Vaše finančné úspory, ktoré máte doma alebo na vkladných knižkách, či osobných účtoch odovzdali neznámym osobám, ktoré si pre peniaze prídu osobne alebo ste ich vložili na konkrétne číslo účtu v banke, či poslali na účet cez finančnú službu Western Union do zahraničia.Podvodníci Vásnásledne dôrazne upozornia, aby ste nikoho nekontaktovali, s nikým sa o tejto veci nerozprávali, lebo váš príbuzný bude mať problémy so zákonom, pôjde do väzenia,pretože šoféroval pod vplyvom alkoholu.

error loading iconRady ako postupovať a viac informácií nájdete tu...

 

 

Najstaršia Kurimčanka, pani Mária Drangová, oslávila 99 rokov

Tretí vek je symbolom, pomenovaním pre všetkých ľudí, ktorých múdrosť nevychádza iba z kníh, ale predovšetkým  z bohatých životných skúseností. Všetky tie vrásky na tvárach našich starých matiek sú znamením veľkej múdrosti. Takým živým príkladom je aj pani Mária Drangová, najstaršia obyvateľka obce Kurima, ktorá 11. júla 2021 oslávila  požehnaných  99 rokov.
     Mária, rod. Maňková sa narodila 11. júla 1922 v obci Šašová,  kde vyrastala spolu so svojimi  tromi súrodencami. Jej život sprevádzal už nebohý,  ale starostlivý a milujúci manžel Jozef, s ktorým vychovala tri deti. Babička aj napriek svojmu vysokému veku, sa teší  zo svojich  deviatich vnúčat, štyroch pravnúčat a jedného prapravnúčatka. Veľkou oporou jej je nevesta Terézia Drangová, ktorá  je jej ustavične nablízku a všemožne jej pomáha. Je úžasné pozerať sa s akou úprimnosťou a láskavým úsmevom babka ďakuje za milé slovo, pohladenie a opateru.  Jej láska a neha sa k nej vracajú tou najkrajšou formou, že ju jej najbližší opatrujú s nehou, úctou a uznaním.
    Vzácnu jubilantku pri príležitosti jej významného životného jubilea prišiel pozdraviť starosta obce Ján Bartoš.  „Pre obec Kurima je to vzácna chvíľa, keď sa v nej dožije človek  vysokého veku. Teším sa, že pani Mária Drangová patrí medzi tých výnimočných ľudí, ktorým príroda dala do vienka pri narodení dlhovekosť,“ uviedol starosta obce Ján Bartoš. Babku k dlhovekosti doviedlo možno aj to, že hoci má vrásky na tvári, nemá ich na duši, čo značí, že jej dobrota a láska vyžaruje priamo z nej, skonštatovala nevesta Terézia.    

Našej vzácnej jubilantke  prajeme pokojnú starobu, primerané zdravie, Božie požehnanie a neveste Terézií veľa trpezlivosti, nehy a vzájomného porozumenia.

DrangováDrangová

 

Covid automat

Vláda SR na svojom zasadnutí 10. augusta 2021 schválila nový Covid automat, ktorý v závislosti od epidemickej situácie upravuje vstup do prevádzok, organizáciu hromadných podujatí a pod.

www.automat.gov.sk

 

Mimoriadne núdzové opatrenia

Na základe § 6 ods. 5 písm. a) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov týmito mimoriadnymi núdzovými opatreniami s platnosťou a účinnosťou
od 3.8.2021 do odvolania
Užívateľom poľovných revírov v oblastiach nezaradených v časti I, II a III prílohy I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných (ďalej len „ vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/605“ (bez výskytu afrického moru ošípaných u diviačej zveri a domácich ošípaných) a v oblastiach nezaradených do nárazníkovej zóny

error loading iconMimoriadné núdzové opatrenie celé ...

 

www.vypadokelektriny.sk

 

Rekonštrukcia časti objektu Domu nádeje

Obec v rámci zlepšovania podmienok a skvalitňovania služieb pre svojich občanov a návštevníkov nasej obce, postupne zabezpečuje rekonštrukciu a údržbu objektov, aby aj naďalej mohli slúžiť' svojmu účelu. Finančné prostriedky sa snažíme zabezpečiť' cez GRANTY, DOTÁCIE, Výhodný Úver, alebo z vlastného rozpočtu obce. Momentálne prebieha čiastočná rekonštrukcia Domu nádeje výmenou okien, dverí a kompletnou hygienickou maľbou celého interiéru. Tieto prace a materiál obec financuje z vlastného rozpočtu sumou 14.375,00 €. Rovnako pokračujeme v úprave priestranstva pri kaštieli, ktoré bude slúžiť' na oddych a voľno časové aktivity. Na upravenom priestranstve bude umiestnená exteriérová šachovnica, ruské kolky a cez projekt s názvom , Vonkajšie fitnes pre pohyb a zdravie", tam budú umiestnene štyri stroje s príslušenstvom. Tento projekt je podporený z rozpočtu PSK sumou 1.500,00 €.

Odychová zonaDom nádeje

Viac fotiek vo fotogalerii...

 

Zber kuchynského bioodpadu a jedlých olejov.

Oznamujeme občanom, že z dôvodu zákonnej povinnosti zaviesť na svojom území zber biologický rozložiteľného kuchynského odpadu a vytvorenia podmienok na jeho zhodnocovanie, obec Kurima zriaďuje od 1.7.2021 stojisko na kuchynský bioodpad a jedlé oleje. V stojisku sú umiestnené dve hnedé a jedná čierna plastová nádoba s označením jednotlivých druhov odpadu . Stojisko je zriadené hlavne pre občanov z bytových domov a domácnosti, ktoré nepotvrdili čestným prehlásením možnosť domáceho kompostovania tohto odpadu. Občanov, ktorí potvrdili prehlásením možnosť domáceho kompostovania prosíme o dodržiavanie správneho zhodnocovania kuchynského bioodpadu. V týchto dňoch Vám budú do vašich schránok distribuované letáčiky s informáciami o správnom triedení kuchynského odpadu a jedlých olejov. Stojisko je umiestnené za budovou obecného úradu z ulice Klepár. V stojisku a jeho okolí žiadame dodržiavať čistotu a poriadok. Nádoby určené na odpad budú pravidelne vyprázdňované a vyčistené.

 

 

Revitalizácia verejného priestranstva na Námestí sv. Michala pri kaštieli.

Po archeologickom výskume a I. etape rekonštrukcie kaštieľa, pokračuje obec projektom "Revitalizácia verejného priestranstva na Námestí sv. Michala pri kaštieli." Cieľom projektu je upraviť priestranstvo okolo kaštieľa a umiestniť na ňom prvky, ktoré budú slúžiť na oddych, šport a voľno časové aktivity. Prepojiť históriu so súčasnosťou. Pripomenúť už poznané a informovať o nových objavoch a badaniach.
Tento projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore nadácie SPP.

Logo SPP

 

 

Odberné miesta na Covid s počtom voľných termínov a možnosťou rezervácie

Link tu >>>KLIK<<<

 

Seniori sme tu pre Vás!
Nestaňte sa obeťami podvodníkov
a zlodejov !!!

V súvislosti s ochorením COVID-19 sa v poslednom období v našom okrese vyskytli ďalšie prípady, kde podvodníci telefonicky kontaktovali seniorov s tým, že je v ich okolí veľa infikovaných ľudí koronavírusom, preto ich prídu očkovať vakcínou proti ochoreniu COVID-19, za ktorú je potrebné zaplatiť 7.500 eur.Taktiež sa vyskytli prípady, v ktorých podvodníci v telefonickom kontakte so seniormi uviedli, že ich príbuzný sa nachádza v nemocnici na pľúcnej ventilácii a potrebuje peniaze na vakcínu
vo výške 5.000 až 7.500 eur.

error loading iconInformačný material „Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov“

 

error loading iconViac informácii najdete tu... 

 

error loading iconStali ste sa obeťou trestného činu, podvodu, násilia, kradeže? Čítajte tu... 

 

error loading iconDesatoro bezpečného dôchodcu najdete tu... 

 

error loading iconOn-line desatoro bezpečného seniora najdete tu... 

 

error loading iconAdresy a tel. čísla kde najdete pomoc

 

 

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov.

Regionálna veterinárna potravinová sprava Bardejov (ďalej len RVPS Bardejov) Vás vyzýva v rámci súčinnosti formou miestneho rozhlasu alebo iného média upozorniť' všetkých občanov- chovateľov ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných (ďalej len AMO) v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviacej zveri v okrese Bardejov, ktorý bol potvrdený v katastri obce Raslavice.

error loading iconViac informácií najdete tu...

 

error loading iconOpatrenie na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru...

 

error loading iconDezinfečné prípravky účinné na AMO registrované v SR...

 

Plagát AMO

Klik na obrazok pre zväčšenie

error loading icon

AMO - chov ošipaných - prevencia

 

Výzva k postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

 

error loading iconUsmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

error loading iconPostup registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

error loading iconPríloha č. 1 - Registrácia chovu s jednou ošípanov na domácu spotrebu

 

error loading iconPríloha č.2 - predaj ošípanej na domácu spotrebu

 

 

Oznámenie o strategickom dokumente
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanálizacií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027

error loading iconCelé oznámenie tu...

 

Zverejnené 23.06.2020

 

Hlásenie v rozhlase rovno do Vášho mobilu

Vážení občania, chceme Vás znova upozorniť na možnosť zapojiť sa do projektu „Florián“, kde budete dostávať dôležité informácie formou sms správ. Mnohí z Vás už túto službu využívate a hlavne teraz, keď je vyhlásený núdzový stav v našej krajine, kedy ste pravidelne informovaný o opatreniach prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19. V prípade, že máte záujem o túto službu, je potrebné vyplniť formulár, ktorý nájdete
tu ↓
     ↓

Ikona dotaznikLink na formulár tu...

prípadne môžete telefonický zavolať na obecný úrad, kde Vám bude poskytnuté a zároveň vyplnené tlačivo na Vaše požiadanie.

 

Pridali sme nové videa z pamiatok Kurimy a z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

 

 

right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk