1
Left menu

Eures

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

    pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

 
Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
S prianim všetkého dobrého Ján Bartoš - starosta obce.

 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Bardejov

Vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Bardejov
od 23.06.2022 od 16,00 hod. do odvolania.

error loading iconViac informácií tu...

 

Informácia
Voľby do orgánov samosprávy obci a krajov
podmienky práva voliť a práva byť volený

error loading iconVoľby do orgánov samosprávy obcí

error loading iconVoľby do orgánov samosprávy krajov

 

Oznam

prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Kurima v čase:

od 06.07.2022 07:00 do 06.07.2022 17:30

error loading iconZoznam odberných miest 06.07.2022 tu...

 

od 07.07.2022 08:00 do 07.07.2022 17:30

error loading iconZoznam odberných miest 07.07.2022 tu...

 

od 14.07.2022 08:10 do 14.07.2022 16:30

error loading iconZoznam odberných miest 14.07.2022 tu...

 

 

Realizácia projektov

Obec Kurima pokračuje v realizovaní projektov, ktorých cieľom je zlepšiť celkový vzhľad obce, no hlavne skvalitňovať podmienky pre bežný život občanom Kurimy a jej návštevníkov, ktorí k nám prichádzajú, aby využívali služby, ktoré naša obec poskytuje.

Preto začiatkom tohto roka sme zrealizovali projekt „ Rekonštrukcia exteriéru Obvodného zdravotného strediska Kurima“. Terénnymi úpravami opravou a prestrešením schodiska a vybudovaním bezbariérového vstupu došlo k zlepšeniu celkového vzhľadu, zvýšeniu bezpečia pre návštevníkov strediska a bezbariérových podmienok pre imobilných občanov. Obec celý projekt financovala z vlastných prostriedkov v celkovej sume 17.891,78 €.;

Zdravotne strediskoZdravotne strediskoZdravotne strediskoZdravotne stredisko

Viac fotiek tu...

Ďalším projektom, ktorý sa začal realizovať, je kompletná rekonštrukcia telocvične ZŠ. V I. etape sa realizuje v rámci riešenia havarijného stavu strechy telocvične, jej kompletná rekonštrukcia spolu s opravami interiéru, ktoré pozostávajú z rekonštrukcie ostenia a celej palubovky. Na túto časť projektu je rozpočtovaná celková suma 109.862,45 €. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prispelo na riešenie havarijnej situácie sumou 82.800,00 €.

Telocvičňa ZŠTelocvičňa ZŠTelocvičňa ZŠTelocvičňa ZŠTelocvičňa ZŠ

Viac fotiek tu...

V II. etape sa bude pokračovať v odstránení havarijného stavu fasády telocvične, jej celkovým zateplením obvodových stien. Celkový rozpočet na zateplenie fasády je 85.859,64 €. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prispelo na odstránenie havarijného stavu fasády TV sumou 67.400,00 €. Spolu ministerstvo školstva prispelo na rekonštrukciu a odvrátenie havarijného stavu čiastkou 150.200,00 €. Zvyšná suma 45.522,09 € bude financovaná z finančných zdrojov obce a ZŠ.

 

V sobotu 21. mája 2022

usporiadala okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Bardejov v obci Vyšná Voľa oblastné športové hry za účasti 9-tich družstiev, medzi ktorými bolo aj družstvo základnej organizácie Jednoty dôchodcov Kurima. V konečnom hodnotení obsadili naši dôchodcovia pekné 3. miesto. Za ich vzornú reprezentáciu a obetavé športové výkony patrí všetkým zúčastneným náš obdiv a veľká vďaka.

Dochodcove

Viac fotiek tu...

 

Pozvánka

Výbor pozemkového spoločenstva Združenia vlastníkov urbárskych pozemkov – pozemkové spoločenstvo Kurima, pozýva všetkých svojich členov nazasadnutie Zhromaždenia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľností, ktoré sa uskutoční

dňa 18.6.2022 (sobota) o 14,00 hod.
v sále Kultúrno-správnej budovy v Kurime

Od 13,00 hod. bude prebiehať prezentácia členov, preto žiadam o dochvíľnosť, aby sa schôdza začala o 14,00 hod.

error loading iconProgram a celá pozvánka tu...

 

error loading iconSplnomocnenie tu...

 

error loading iconSplnomocnenie tu...

 

Na veľkonočnej výzdobe v centre Kurimy sa podieľali
deti z MŠ Kurima.
A hoci Veľká noc nie je o zajačikoch, vajíčkach či krásnej výzdobe, napriek tomu je to jeden zo spôsobov, ako si nielen príbytok, ale aj našu obec pripraviť na najvýznamnejší sviatok kresťanského cirkevného roka
Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania.

MŠ vyzdoba Veľká nocMŠ výzdoba Veľká noc

Viac fotiek vo fotogalerií klik...

 

Oznam
týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 08.04.2022 bola v Bardejove otvorená Bezplatná dlhová poradňa. Našim poslaním je poskytovať komplexné odborné poradenstvo (ekonomické, právne, psychologické) ľuďom, ktorí sa pre zadlženie ocitli v ťažkej finančnej situácii.

error loading iconViac informácií tu ...

 

 

Vlajka Ukrajina

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu

Vážení občania,
aj naša obec sa zapojila do humanitárnej pomoci pre utečencov z Ukrajiny, preto organizujeme a rozširujeme zbierku potravín a veci osobnej potreby.

error loading iconViac informácií...

 

Ukrajina
Základné informácie

Informácie pre občanov SR, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine

error loading iconViac informácií...

 

Dočasné utočisko
štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom

error loading iconViac informácií...

 

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľudmi

error loading iconViac informácií...

 

 

Marec mesiac knihy
no počet tých, ktorí po nej pravidelne siahajú rapídne klesá

„Myslím, že knihy, ktoré čítame, keď sme mladí, v nás ostanú žiť navždy.” ( J.K.Rowling)

S knihami sa stretávame už od útleho veku. Prvé leporelá, publikácie s básničkami a riekankami pre deti. Neskôr sú to encyklopédie, dievčenské romány či napínavé detektívky. Niet sa čo čudovať, že Vaši rodičia sa snažia vo Vás vzbudiť záujem a lásku ku knihám a literatúre ako takej. Čítanie má totiž samé pozitíva. Žiaľ, záujem o knihy rapídne klesá.

error loading iconViac informácií tu...

 

Seniori sme tu pre Vás!
Nestaňte sa obeťami podvodníkov
a zlodejov !!!

V súvislosti so vzniknutou situáciou pandémie COVID-19 sa vyskytli prípady, kedy podvodníci kontaktovali seniorov telefonicky, že im prídu zmerať teplotu, ponúkali im na predaj rôzne filtre, dezinfekčné gély a ochranné rúška. Taktiež sa vyskytli prípady, v ktorých podvodníci sa v telefonickom kontakte so seniormi predstavili, že sú z COVID CENTRA a uviedli, že ich príbuzný sa nachádza v nemocnici na pľúcnej ventilácii a súrne potrebuje peniaze na lieky a vakcínu vo výške od 5.000 až do 7.500 eur.

error loading iconInformačný material „Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov“

 

error loading iconViac informácii najdete tu... 

 

error loading iconStali ste sa obeťou trestného činu, podvodu, násilia, kradeže? Čítajte tu... 

 

error loading iconDesatoro bezpečného dôchodcu najdete tu... 

 

error loading iconOn-line desatoro bezpečného seniora najdete tu... 

 

error loading iconAdresy a tel. čísla kde najdete pomoc

 

 

Výstava

Vystava

V tomto predvianočnom období sme výstavu

"História kráča s nami"

obohatili o Betlehem, ktorý nám zapožičal Bc. Ján Hajduk z Kučína. Výstava je umiestnená v našom kaštieli vo vstupnej hale na prízemí.

VýstavaVýstavaVýstavaVýstavaVýstavaVýstavaVýstavaVýstavaVýstava

 

 

Logo PSK

Názov projektu

Vonkajšie fitnes pre pohyb a zdravie

Prijimateľ podpory

Obec Kurima

Výška dotácie

1 500,00€

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

WorkoutWorkoutWorkoutWorkout

 

Logo PSK

Názov projektu

Zlepšenie podmienok pre futbal v obci Kurima

Prijimateľ podpory

Obec Kurima

Výška dotácie

2 300,00€

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

StriedačkyStriedačkyStriedačkyStriedačky

 

Radime seniorom

Seniori pozor na volajúcich podvodníkov a svoje finančné úspory!!!

Vážení seniori,
do pozornosti Vám dávame niekoľko dôležitých rád,ako sa nestať obeťami podvodníkov, ktorí Vás telefonicky kontaktujú ako vaši príbuznía žiadajú požičať peniaze na rôzne účely alebo Vás telefonicky kontaktujú v neskorých nočných hodinách ako lekári, či zdravotné sestryaoznámia, že Váš príbuzný zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej zranil dieťa, nemôže komunikovať, lebo si odhryzol jazyk, leží v nemocnici a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie škody, svoje ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. Podvodníci vždy volajú viackrát za sebou a žiadajú , aby ste Vaše finančné úspory, ktoré máte doma alebo na vkladných knižkách, či osobných účtoch odovzdali neznámym osobám, ktoré si pre peniaze prídu osobne alebo ste ich vložili na konkrétne číslo účtu v banke, či poslali na účet cez finančnú službu Western Union do zahraničia.Podvodníci Vásnásledne dôrazne upozornia, aby ste nikoho nekontaktovali, s nikým sa o tejto veci nerozprávali, lebo váš príbuzný bude mať problémy so zákonom, pôjde do väzenia,pretože šoféroval pod vplyvom alkoholu.

error loading iconRady ako postupovať a viac informácií nájdete tu...

 

 

Mimoriadne núdzové opatrenia

Na základe § 6 ods. 5 písm. a) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov týmito mimoriadnymi núdzovými opatreniami s platnosťou a účinnosťou
od 3.8.2021 do odvolania
Užívateľom poľovných revírov v oblastiach nezaradených v časti I, II a III prílohy I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných (ďalej len „ vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/605“ (bez výskytu afrického moru ošípaných u diviačej zveri a domácich ošípaných) a v oblastiach nezaradených do nárazníkovej zóny

error loading iconMimoriadné núdzové opatrenie celé ...

 

Zber kuchynského bioodpadu a jedlých olejov.

Oznamujeme občanom, že z dôvodu zákonnej povinnosti zaviesť na svojom území zber biologický rozložiteľného kuchynského odpadu a vytvorenia podmienok na jeho zhodnocovanie, obec Kurima zriaďuje od 1.7.2021 stojisko na kuchynský bioodpad a jedlé oleje. V stojisku sú umiestnené dve hnedé a jedná čierna plastová nádoba s označením jednotlivých druhov odpadu . Stojisko je zriadené hlavne pre občanov z bytových domov a domácnosti, ktoré nepotvrdili čestným prehlásením možnosť domáceho kompostovania tohto odpadu. Občanov, ktorí potvrdili prehlásením možnosť domáceho kompostovania prosíme o dodržiavanie správneho zhodnocovania kuchynského bioodpadu. V týchto dňoch Vám budú do vašich schránok distribuované letáčiky s informáciami o správnom triedení kuchynského odpadu a jedlých olejov. Stojisko je umiestnené za budovou obecného úradu z ulice Klepár. V stojisku a jeho okolí žiadame dodržiavať čistotu a poriadok. Nádoby určené na odpad budú pravidelne vyprázdňované a vyčistené.

 

 

Revitalizácia verejného priestranstva na Námestí sv. Michala pri kaštieli.

Po archeologickom výskume a I. etape rekonštrukcie kaštieľa, pokračuje obec projektom "Revitalizácia verejného priestranstva na Námestí sv. Michala pri kaštieli." Cieľom projektu je upraviť priestranstvo okolo kaštieľa a umiestniť na ňom prvky, ktoré budú slúžiť na oddych, šport a voľno časové aktivity. Prepojiť históriu so súčasnosťou. Pripomenúť už poznané a informovať o nových objavoch a badaniach.
Tento projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore nadácie SPP.

Logo SPP

 

 

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov.

Regionálna veterinárna potravinová sprava Bardejov (ďalej len RVPS Bardejov) Vás vyzýva v rámci súčinnosti formou miestneho rozhlasu alebo iného média upozorniť' všetkých občanov- chovateľov ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných (ďalej len AMO) v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviacej zveri v okrese Bardejov, ktorý bol potvrdený v katastri obce Raslavice.

error loading iconViac informácií najdete tu...

 

error loading iconOpatrenie na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru...

 

error loading iconDezinfečné prípravky účinné na AMO registrované v SR...

 

Plagát AMO

Klik na obrazok pre zväčšenie

error loading icon

AMO - chov ošipaných - prevencia

 

Výzva k postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

 

error loading iconUsmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

error loading iconPostup registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

error loading iconPríloha č. 1 - Registrácia chovu s jednou ošípanov na domácu spotrebu

 

error loading iconPríloha č.2 - predaj ošípanej na domácu spotrebu

 

 

Oznámenie o strategickom dokumente
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanálizacií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027

error loading iconCelé oznámenie tu...

 

Zverejnené 23.06.2020

 

Hlásenie v rozhlase rovno do Vášho mobilu

Vážení občania, chceme Vás znova upozorniť na možnosť zapojiť sa do projektu „Florián“, kde budete dostávať dôležité informácie formou sms správ. Mnohí z Vás už túto službu využívate a hlavne teraz, keď je vyhlásený núdzový stav v našej krajine, kedy ste pravidelne informovaný o opatreniach prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19. V prípade, že máte záujem o túto službu, je potrebné vyplniť formulár, ktorý nájdete
tu ↓
     ↓

Ikona dotaznikLink na formulár tu...

prípadne môžete telefonický zavolať na obecný úrad, kde Vám bude poskytnuté a zároveň vyplnené tlačivo na Vaše požiadanie.

 

Pridali sme nové videa z pamiatok Kurimy a z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

 

 

right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk