Left menu

 

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

    pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociálna oblasť

Dana Lastivková

 

Sociálny pracovník obce

Mgr. Mária Tarnovská

E- mail:tarnovska@kurima.eu
Tel. kontakt: 0901757370
Adresa kancelárie: Klepár 1, 086 12 Kurima

 

 

Popis pracovných činností:

- odborná práca na OcÚ Kurima, poskytovanie pomoci a základného poradenstva cieľovým skupinám -  nezamestnaní, dlhodobo nezamestnaní, seniori, ťažko  zdravotne postihnutí a občania v nepriaznivej rodinnej a sociálnej situácii.
- sociálny pracovník obce vykonáva poradenstvo pri riešení problémov obyvateľov obce v oblasti zamestnanosti, nezamestnanosti, bývania, zdravia, sociálnej integrácie, sociálnych služieb, sociálneho zabezpečenia, vzdelania a pod.
- napomáhanie pri zabezpečovaní základných potrieb klientov/občanov, uplatňovanie a ochrana ich práv
- poskytovanie sociálnej intervencie občanom, ktorí sa ocitli v zlej životnej situácií, plánovanie procesu riešenia sociálnych problémov a následné riešenia
- koordinácia potrebných sociálnych, pedagogických, psychologických, zdravotných a iných služieb v záujme klienta a následná distribúcia klienta ku odborníkovi
- vedenie spisovej dokumentácie
- koordinácia aktivít s vedením obce
- poskytovanie poradenstva a informácií v oblasti sociálnych služieb /opatrovanie, umiestňovanie do zariadení sociálnych služieb/, sprostredkovanie sociálnych služieb, uľahčenie komunikácie s príslušnými inštitúciami a poskytovateľmi sociálnych služieb
- príprava podkladov k tvorbe Komunitného plánu, VZN pre obec v sociálnej oblasti
- telefonická spolupráca s príslušnými inštitúciami a ďalšími relevantnými subjektami, konzultácia s odborníkmi, sprostredkúvanie informácií klient – inštitúcia
- sprostredkovanie informácií o pracovných príležitostiach a príprava klientov na pracovné pohovory, spracovanie žiadostí do pracovného pomeru, životopisov a motivačných listov
- pomoc so spracovaním žiadostí, šekov, návrhov a vyjadrení na súd, odvolaní a inej korešpondencie klientov/občanov
- poskytnutie pomoci pri oddlžovaní -  osobný bankrot, dohoda splátkových kalendárov...
- odborné poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenia – DvHN, DvN, starobný, invalidný, predčasný dôchodok, štátne sociálne dávky, štipendiá a pod.
- spracovávanie a administrácia projektov

 

right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk