Left menu

 

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatrovateľská služba

Postup poskytnutia alebo zabezpečenia sociálnej služby :

 • občan požiada o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu  (uvedenú  v § 34 až 41 zákona č. 448/2008 Z. z o soc. službách), v súlade s § 92 ods. 2 a 3.
 • obec zabezpečí lekársku posudkovú činnosť v súlade s § 49, ktorú vypracuje lekár na základe zmluvy
 • obec vykoná sociálnu posudkovú činnosť a vydá sociálny posudok v súlade s §50
 • na základe lekárskeho a sociálneho posudku obec vydá posudok odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 51
 • na základe posudku odkázanosti  na sociálnu službu, obec ( starosta ) vydá rozhodnutie o tom, či občan je alebo nie je odkázaný na sociálnu službu
 • ak má občan právoplatné rozhodnutie odkázanosti na sociálnu službu, požiada obec o poskytnutie sociálnej služby, resp. o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Obec poskytne sociálnu službu alebo ju zabezpečí u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa, pri dodržaní postupu podľa § 8 ods.2 a 3

 

Opatrovateľom  je fyzická osoba:

 • podľa § 84 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • má úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti akreditovanom podľa osobitného predpisu
 • absolvovala akreditovaný kurz opatrovanie najmenej v rozsahu 220 hodín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk