Left menu

Eures

Eures

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Opatrovateľská služba

  Postup poskytnutia alebo zabezpečenia sociálnej služby :

  • občan požiada o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu  (uvedenú  v § 34 až 41 zákona č. 448/2008 Z. z o soc. službách), v súlade s § 92 ods. 2 a 3.
  • obec zabezpečí lekársku posudkovú činnosť v súlade s § 49, ktorú vypracuje lekár na základe zmluvy
  • obec vykoná sociálnu posudkovú činnosť a vydá sociálny posudok v súlade s §50
  • na základe lekárskeho a sociálneho posudku obec vydá posudok odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 51
  • na základe posudku odkázanosti  na sociálnu službu, obec ( starosta ) vydá rozhodnutie o tom, či občan je alebo nie je odkázaný na sociálnu službu
  • ak má občan právoplatné rozhodnutie odkázanosti na sociálnu službu, požiada obec o poskytnutie sociálnej služby, resp. o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Obec poskytne sociálnu službu alebo ju zabezpečí u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa, pri dodržaní postupu podľa § 8 ods.2 a 3

   

  Opatrovateľom  je fyzická osoba:

  • podľa § 84 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
  • má úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti akreditovanom podľa osobitného predpisu
  • absolvovala akreditovaný kurz opatrovanie najmenej v rozsahu 220 hodín

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  right panel

  Hlásenie obecného rozhlasu

  Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
  Ikona dotaznik

  Rozhlas

  Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1114
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk