Left menu

 

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovné komisie

Členovia krízového štábu:

 • Mgr. Škvarek Jozef,
 • Varhol Ondrej,
 • Ing. Prusák Ján,
 • Bednár Milan,
 • Bezeg Jozef,
 • Vujčík Róbert,
 • Repka Róbert,
 • Martiček Ondrej,
 • Mgr. Minčák Peter,
 • Storinský Miloš,
 • Bartoš Ján,  Bc.
 • Repková Katarína,
 • Podubinský Andrej,
 • Mgr. Murcková Mária, M
 • ihňák Stanislav,
 • Škriab Peter, 

 

Obecná rada:

 • Ondrej Varhol
 • Ing. Ján Prusák
 • Róbert Repka

 

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

 • Ing. Ján Prusák - predseda komisie
 • Mgr. Minčák Peter -člen
 • Repka Róbert - člen

 

Komisie na vybavovanie sťažnosti

 • Milan Bednár
 • Ing. Ján Prusák
 • Jozef Bezeg

 

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo obchod a služby:

 • Ondrej Varhol - predseda
 • Vujčík Róbert,
 • Storinský Miloš,
 • Dzama Miroslav,
 • Ing. Randár Slavomír,
 • Cina Ján,
 • Jendroľ Martin,
 • Katingerová Margita,
 • PhDr. Štofko Matúš,
 • Cibuľka Jakub,
 • Miňo Radoslav,
 • Repka Adam,
 • JUDr. Stanislav Súletý

 

Komisia  pre rozvoj zdravotníctva, kultúru, vzdelávanie, mládež a šport:

 • Jozef Bezeg - predseda
 • Bednár Milan,
 • Varhol Ondrej,
 • Martiček Ondrej,
 • Jurčová Ľudmila,
 • Gmitter Emil,
 • Mihoková Marta,
 • Čepigová Katarína,
 • Pivovarníková Blanka,
 • Kurtyová Júlia,
 • Kurty Marián,
 • Vagaská Lenka,
 • Podubinský Ondrej,
 • Minčák Tomáš,
 • Minčák Pavol  

 

Povodňová komisia

 • Predseda: Mgr. Škvarek Jozef,

Členovia:

 • Bartoš Ján,
 • Vujčík Róbert,
 • Bc. Repková Katarína,
 • Mihňák Marek,
 • Mihňák Stanislav,
 • Rigo Ján,
 • Repka Valentín,
 • Škriab Peter,
 • Mgr. Murcková Mária,
 • Storinský Miloš,
 • Bezeg Jozef,
 • Ing. Andrejovský Ján,
 • Foťko Ladislav ml.,
 • Bača Róbert

 

 

 

 

right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk