Left menu

 

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovné komisie

Členovia krízového štábu:

 • Bartoš Ján, predseda komisie
 • Vujčík Róbert, podpredseda
 • Ing. Prusák Ján
 • Bednár Milan
 • Mihňak Ján
 • Vujčík Ján
 • Mager Andrej
 • Čurný Marcel
 • Škriab Peter
 • Repková Katarína
 • Podubinský Andrej
 • Minčáková Paulína
 • Mgr. Murcková Mária
 • Gmitterová Ľudmila
 • Šotik Ján
 • Repka Valentín

 

Obecná rada:

 • Ondrej Varhol
 • Ing. Ján Prusák
 • Róbert Repka

 

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

 • Ing. Ján Prusák - predseda komisie
 • Mgr. Minčák Peter -člen
 • Repka Róbert - člen

 

Komisie na vybavovanie sťažnosti

 • Milan Bednár
 • Ing. Ján Prusák
 • Jozef Bezeg

 

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo obchod a služby:

 • Ondrej Varhol - predseda
 • Vujčík Róbert - člen
 • Miloš Storinský - člen

 

Komisia  pre rozvoj zdravotníctva, kultúru, vzdelávanie, mládež a šport:

 • Jozef Bezeg - predseda
 • Milan Bednár - člen
 • Ondrej Varhol - člen
 • Ondrej Martiček

 

Povodňová komisia

 • Bartoš Ján - predseda
 • Vujčík Róbert - podpredseda
 • Repková Katarína - tajomník
 • Marek Mihňák - technický štab

Členovia:

 • Hvišč Ján,
 • Mihňák Marek,
 • Mgr. Škvarek Jozef,
 •   Bartoš Emil,
 • Repka Valentín, 
 • Gmitter Emil,
 • Rigo Ján,
 • Bednár Milan,
 • Škriab Peter,
 • Šotik Ján,
 •   Mgr. Murcková Mária,
 • Mihálik Peter,
 • Storinský Miloš

 

 

 

 

right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk