Left menu

Eures

Eures

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pracovné komisie

  Členovia krízového štábu:

  • Bartoš Ján, predseda komisie
  • Vujčík Róbert, podpredseda
  • Ing. Prusák Ján
  • Bednár Milan
  • Mihňak Ján
  • Vujčík Ján
  • Mager Andrej
  • Čurný Marcel
  • Škriab Peter
  • Repková Katarína
  • Podubinský Andrej
  • Minčáková Paulína
  • Mgr. Murcková Mária
  • Gmitterová Ľudmila
  • Šotik Ján
  • Repka Valentín

   

  Obecná rada:

  • Vujčík Róbert
  • JUDr. Súlety Stanislav
  • Mgr. Jozef Škvarek

   

  Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

  • Ing. Ján Prusák - predseda komisie
  • Mgr. Minčák Peter -člen
  • Jurčová Ľudmila - člen

   

  Komisie na vybavovanie sťažnosti

  • JUDr. Súlety Stanislav
  • Ing. Prusák Ján
  • Vasičkanin Miroslav

   

  Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo obchod a služby:

  • Mgr. Jozef Škvarek - predseda
  • Vujčík Róbert - člen
  • Ing. Randár Slavomír - člen
  • Miňová Jozefína
  • Storinský Miloš
  • Lipták Štefan
  • Dzama Miroslav,
  • Cina Ján, Kút
  • Bezeg Jozef
  • Jendroľ Martin

   

  Komisia  pre rozvoj zdravotníctva, kultúru, vzdelávanie, mládež a šport:

  • Jurčová Ľudmila - predseda
  • Bednár Milan - člen
  • Mgr. Minčák Peter - člen
  • Gmitter Emil
  • Mgr. Mihoková Marta
  • Čepigová Katarína
  • Mgr. Bartošová Zdenka
  • Mgr. Humeník Jozef
  • FabianováOľga
  • Lipták Jozef ml. č.d. 91
  • Bc. Prusáková Anna

   

  Povodňová komisia

  • Bartoš Ján - predseda
  • Vujčík Róbert - podpredseda
  • Repková Katarína - tajomník
  • Marek Mihňák - technický štab

  Členovia:

  • Hvišč Ján,
  • Mihňák Marek,
  • Mgr. Škvarek Jozef,
  •   Bartoš Emil,
  • Repka Valentín, 
  • Gmitter Emil,
  • Rigo Ján,
  • Bednár Milan,
  • Škriab Peter,
  • Šotik Ján,
  •   Mgr. Murcková Mária,
  • Mihálik Peter,
  • Storinský Miloš

   

   

   

   

  right panel

  Hlásenie obecného rozhlasu

  Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
  Ikona dotaznik

  Rozhlas

  Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1114
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk