Left menu

 

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

    pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiv - zverejnených informácii za rok 2022

 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Dňa 26.11.2022 sa uskutočnilo prvé, ustanovujúce zasadnutie nového Obecného zastupiteľstva v Kurime.

Zasadnutie uviedol a všetkých privítal bývalý starosta p. Ján Bartoš. Po prečítaní výsledkov volieb predsedníčkou volebnej komisie Mgr. Máriou Tarnovskou, zložil nový starosta Mgr. Jozef Škvarek predpísaný sľub. Následne došlo k slávnostnému odovzdaniu insígnií obce novozvolenému starostovi. Postupne zložili sľub a prebrali osvedčenie všetci zvolení poslanci. Zasadanie sa ďalej riadilo predpísaným programom. Slávnostnú atmosféru úvodného zasadnutia dotvárali svojou účasťou všetci pozvaní hostia.

Ustanovujuce zasadanie

Viac nájdete v galérii...

 

Výsledky volieb na starostu obce Kurima a do Obecného zastupiteľstva obce Kurima

Za starostu obce bol zvolený:
Mgr. Jozef Škvarek

Za poslancov do Obecného zastupiteľstva obce boli zvolení:
Ondrej Varhol
Ondrej Martiček
Róbert Repka
Jozef Bezeg
Róbert Vujčík
Mgr. Peter Minčák
Milan Bednár
Miloš Storinský
Ing. Ján Prusak

PDF ikonaZápisnica volebnej komisie o výsledku volieb v obci...

 

Jurmak 2022

Kurimské dievčatá a mládenci v hrdlách zlato majú, lebo keď spieva súbor Kurimjan, aj vtáci tíchnu a zbožne načúvajú........
Jozef Hvišč

Na deviatom ročníku „Jurmaku na Varošu“ dedina sa bavila ako jedná rodina.

Už deväť rokov sa nielen Kurimčania, rodáci ale aj návštevníci zblízka i ďaleka stretávajú na Varošu v centre našej krásnej obce Kurima pri príležitosti obecných osláv, ktorých súčasťou sa stal aj novodobý jarmok.
V poslednom období bolo málo príležitosti vychutnať si chvíle spoločných stretnutí, preto k nám v tento deň zavítali všetci, ktorí túžili po nevšednej jarmočnej atmosfére, po ľudovej piesni, po dobrej nálade. Stisky rúk, milé zvítania, srdečné pozdravy a veľká kurimská rodina srdečne  privítala vzácnych hostí – honorárneho konzula Poľskej republiky Ing. Jána Hudackého, poslancov Prešovského samosprávneho kraja Mgr.art. Juraja Bochňu, ArtD., Pavla Ceľucha,  Mgr. Jeržyho Walengu – wojta z gminy Moszczenica s delegáciou, predsedu OC KDH Ing. Mareka Hudáka, člena okresného výboru  KDH v Bardejove a čestného člena súboru Kurimjan Ing. Rudolfa Michalova a iných hostí, ktorí prišli spoločne s nami osláviť náš veľký deň.
Dni Kurimy sa začali v piatok 9. septembra premietaním filmu „FUTBALSTORY“. Diváci mohli zhliadnuť životný príbeh  Martina Murcka, ktorý bol odkazom silnej viery, súdržnosti rodiny a nádeje v každej ťažkej životnej situácii. Pokračovalo sa v sobotu 10. septembra v priestoroch kaštieľa otvorením výstavy kurimských starožitností a výstavy prác detí a žiakov materskej a základnej školy -  „Rodina očami detí.
 Za spevu FS Kurimjan a prestrihnutím pásky bol otvorený 9. ročník „Jurmaku  na Varošu“.  V úvodnej časti kultúrneho programu už všetci čakali na príhovor  starostu obce Jána Bartoša, z ktorého vyberám: „ Zdravá rodina, v ktorej sa ctia a dodržiavajú všetky hodnoty založené na vzájomnej úcte a úcte k životu, vytváraniu hodnôt, ktoré sa odovzdávajú z pokolenia na pokolenie, je tým najväčším garantom prekonávania všetkých osobných a spoločenských kríz a prekážok“......, (z príhovoru starostu obce).
    Oslavy pokračovali vystúpením folklórnych súborov: Lazanky, Parobčaci, súrodenecké duo CHRZAN a nechýbali ani domáci muzikanti z Kurimy GIPSY MAPEX a KURIMJAN. V priebehu celého dňa  jarmočníkov sprevádzali a Várošom sa rozliehali ľudové piesne, zneli krásne melódie a slová, ktoré  prijali všetci s nadšením a radosťou.  Na jarmoku sa prezentovali svojim umením zručný rezbári Tomáš Mihok, Pavol Minčák a Ondrej Podubinký, ktorí prezentovali nádherné umelecké výrobky robené ručne. Nechýbal včelár Bc. Ján Hajdúk so žiakmi z včelárskeho krúžku. Základná škola sa postarala o maľovanie na tvár a žiaci svoju školu prezentovali voňavými perníkmi a spomienkovými predmetmi, o ktoré bol veľký záujem. K zábave patrí aj dobré jedlo. O dokonalú atmosféru jarmoku sa postarali jednotlivé organizácie, ktoré pripravili všelijaké voňavé dobroty. Kysnuté koláče napiekli šikovné ženy z Jednoty dôchodcov v Kurime a šikovné ženy z ulíc Nižná, Mlynská a Tehelná. Kotlíkový guláš ponúkalo  Poľovnícke spoločenstvo Strážna, kurimskú mačanku a držkovú polievku pripravili manželky hasičov z DHZ v Kurime a rôzne iné dobroty ponúkali združenia a podnikatelia.
     Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu patrí veľké poďakovanie, najmä sponzorom, lebo bez ich finančnej podpory by takáto akcia nevznikla. Dni Kurimy boli realizované  s finančnou  Matice slovenskej.
    Vďaka patrí všetkým, čo sa zaslúžili o vydarené podujatie. Verím, že všetci návštevníci  sa cítili výborne a odniesli si tie najkrajšie dojmy a trvalé spomienky na vďačných a pohostinných ľudí v Kurime, na hodnoty, ktoré si nechceme iba príležitostne pripomínať, ale chceme ich aj naďalej rozvíjať, aby sa stali trvalou súčasťou života a diania v obci Kurima, ale i vzťahu občanov k svojmu životnému a rodinnému prostrediu.

Foto: Marian Šoth

Jurmak 2022Jurmak 2022Jurmak 2022Jurmak 2022

Viac fotiek tu...

 

Altanek

AltanokAltanokAltanokAltanok

 

„Cestou necestou s reflexnou cestou“

Cestou necestou nielen s reflexnou vestou, ale hlavne v príjemnom počasí a s dobrou náladou sa uskutočnil v sobotu 2.júla 2022 turistický pochod s cieľom spoznávať náš kurimský chotár a jeho nádherné zákutia. Počas cesty sa účastníkom túry naskytli krásne pohľady na okolitú scenériu, polia, lesy, kľukaté cestičky a lúky. Po dvojhodinovej túre príjemne unavení sme doputovali na urbársku chatu, kde v rovnako príjemnom prostredí bolo nachystané občerstvenie na posilnenie tela. Dobrý guláš padol všetkým vhod. V odpoludňajších hodinách plní dojmov a zážitkov sa všetci účastníci šťastne vrátili domov. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k organizovaniu tejto akcie a veríme, že nabudúce nás príde ešte viac. Tí čo boli - neľutujú a čo neboli - nech banujú.

 

Cestou necestouCestou necestou

Viac fotiek tu...

 

Na veľkonočnej výzdobe v centre Kurimy sa podieľali
deti z MŠ Kurima.
A hoci Veľká noc nie je o zajačikoch, vajíčkach či krásnej výzdobe, napriek tomu je to jeden zo spôsobov, ako si nielen príbytok, ale aj našu obec pripraviť na najvýznamnejší sviatok kresťanského cirkevného roka
Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania.

MŠ vyzdoba Veľká nocMŠ výzdoba Veľká noc

Viac fotiek vo fotogalerií klik...

 

Výstava

Vystava

V tomto predvianočnom období sme výstavu

"História kráča s nami"

obohatili o Betlehem, ktorý nám zapožičal Bc. Ján Hajduk z Kučína. Výstava je umiestnená v našom kaštieli vo vstupnej hale na prízemí.

VýstavaVýstavaVýstavaVýstavaVýstavaVýstavaVýstavaVýstavaVýstava

 

 

V sobotu 21. mája 2022

usporiadala okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Bardejov v obci Vyšná Voľa oblastné športové hry za účasti 9-tich družstiev, medzi ktorými bolo aj družstvo základnej organizácie Jednoty dôchodcov Kurima. V konečnom hodnotení obsadili naši dôchodcovia pekné 3. miesto. Za ich vzornú reprezentáciu a obetavé športové výkony patrí všetkým zúčastneným náš obdiv a veľká vďaka.

Dochodcove

Viac fotiek tu...

 

Marec mesiac knihy
no počet tých, ktorí po nej pravidelne siahajú rapídne klesá

„Myslím, že knihy, ktoré čítame, keď sme mladí, v nás ostanú žiť navždy.” ( J.K.Rowling)

S knihami sa stretávame už od útleho veku. Prvé leporelá, publikácie s básničkami a riekankami pre deti. Neskôr sú to encyklopédie, dievčenské romány či napínavé detektívky. Niet sa čo čudovať, že Vaši rodičia sa snažia vo Vás vzbudiť záujem a lásku ku knihám a literatúre ako takej. Čítanie má totiž samé pozitíva. Žiaľ, záujem o knihy rapídne klesá.

PDF ikonaViac informácií tu...

 

 

Názov projektu

Vonkajšie fitnes pre pohyb a zdravie

Prijimateľ podpory

Obec Kurima

Výška dotácie

1 500,00€

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

WorkoutWorkoutWorkoutWorkout

 

Logo PSK

Názov projektu

Zlepšenie podmienok pre futbal v obci Kurima

Prijimateľ podpory

Obec Kurima

Výška dotácie

2 300,00€

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

StriedačkyStriedačkyStriedačkyStriedačky

 

right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk