Left menu

 

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

    pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratstvo živého ruženca v Kurime

 

Dostupná evidencia o jeho založení je s dátumom 1. Októbra 1890, kedy sa začal písať prírastkový zoznam s tým, že to bolo bratstvo v rámci celej farnosti, t.j. vstupovali doň veriaci z Kurimy, Kučína a Dubinného. Vtedajší členovia sa nazývali „údmi“ sv. ruženca. Začiatkom roka 1915 si filiálne obce Kučín a Dubinné založili vlastné bratstvá živého ruženca, ktoré trvajú dodnes (2011). Ku koncu roka 2010 je v Kurime 16 ruží po 20 členov, čo je spolu 320 členov. Na čele celého bratstva je hlavný horliteľ bratstva ( t.č. Ján Bartoš, ktorý je v tejto funkcií od 20. decembra 1996), aj každá ruža má svojho horliteľa ( horliteľku), ktorý vedie evidenciu členov svojej ruže. Evidenciu členov v celom bratstve vedie hlavný horliteľ. Každý člen bratstva ŽR je povinný modliť sa denne jeden desiatok ruženca s tým, že jednotlivé tajomstvá živého ruženca sa vymieňajú na začiatku každého mesiaca u horliteľov ruží. Ročné členské finančné príspevky nie sú povinné, len dobrovoľné. Finančné hospodárenie bratstva spravuje vedie pokladník bratstva, ktorý na konci každého roka predkladá správu o stave finančného hospodárenia výročnému zasadnutiu všetkých horliteľov ruží. Zároveň podáva návrh rozpočtu bratstva na nasledujúci rok. Bratstvo sa vo svojej činnosti spravuje podľa platných Stanov, ktoré schvaľuje Rehoľa Dominikánov v Košiciach , spravujúca všetky ružencové bratstvá na Slovensku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk