Left menu

 

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte v knižnici obce Kurima

kniznicakniznica2

Je všeobecne známe, že kniha je najlepší priateľ človeka – nikdy ho nezradí a zavše pobaví. A práve takého priateľa môžete nájsť v našej obecnej knižnici, ktorá sa nachádza na Obecnom úrade v Kurime.
Výpožičné hodiny

Pondelok - piatok: 13:00 - 16:00  

Zaujímavé fakty o knihe ......

 

 

Marec mesiac knihy - Akcie v knižnici

Rok 2016

Marec mesiac knihy - foto...

Rok 2015

Návšteva škôlkarov v knižnici - foto...

Čitanie rozpravky v škôlke - foto...

Rok 2013

Nevšedné stretnutie dôchodcov s mladými autormi v rámci mesiaca -
Marec mesiac knihy.
....viac

Aj v roku 2013 priviedol marec do kurimskej knižnice škôlkarov viac.....

Rok 2012

Žiaci z MŠ 2.3.2012 navštivili knižnicu ....viac

Rok 2011

10. marec 2011 - Deň plný prekvapení

Žiaci III. A zo ZŠ Kurima prišli do Obecnej knižnice........čítaj viac

 

Zaujímavosti z knižnic

Patrón kníh - sv. Vavrinec

Významné svetové a medzinárodné dni súvisiace s prácou knižníc
....čítaj viac

Knižný fond

Krásna literatúra pre deti - 2 040 kníh
Krásna literatúra pre dospelých - 2 320 kníh
Odborná literatúra pre deti - 358 kníh
Odborná literatúra pre dospelých - 1 043 kníh  

Zápisné

Dospelí - 1,00 € / kalendárny rok
Deti do 15 rokov - 0,35 € / kalendárny rok
Študenti od 15-26 rokov - 0,50 € / kalendárny rok
Dôchodcovia a invalidi - 0,00€ / kalendárny rok  

 

Ochrana osobných údajov
na účel poskytnutia knižnično – informačných služieb

Úrad na ochranu osobných údajov SR v súlade s  § 6 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vo veci spracúvania osobných údajov čitateľov, resp. používateľov a ich zákonných zástupcov subjektmi tvoriacimi knižničný systém na účel poskytnutia knižnično – informačných služieb takto rozhodol:

Pri prihlasovaní maloletej osoby do 15 rokov za čitateľa, sú knižnice oprávnené získavať iba tieto jej osobné údaje:

 1. meno
 2. priezvisko
 3. adresa trvalého pobytu
 4. adresa prechodného pobytu
 5. dátum narodenia
 6. miesto narodenia vzdelanie (ZŠ, SŠ)

Zároveň sú oprávnené spracúvať aj osobné údaje zákonného zástupcu maloletej osoby v rozsahu:

 1. titul
 2. meno
 3. priezvisko
 4. adresa trvalého pobytu
 5. číslo občianskeho preukazu

Pri prihlasovaní dotknutej osoby za čitateľa, ktorej bol vydaný občiansky preukaz, sú knižnice oprávnené spracúvať jeho údaje maximálne v rozsahu:

 1. titul
 2. meno
 3. priezvisko
 4. adresa trvalého pobytu
 5. dátum narodenia
 6. miesto narodenia
 7. číslo občianskeho preukazu
 8. vzdelanie (ZŠ, SŠ, VŠ)
 9. status osoby (študent, dôchodca...)

 right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk