Left menu

Eures

Eures

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vitajte v knižnici obce Kurima

  kniznicakniznica2

  Je všeobecne známe, že kniha je najlepší priateľ človeka – nikdy ho nezradí a zavše pobaví. A práve takého priateľa môžete nájsť v našej obecnej knižnici, ktorá sa nachádza na Obecnom úrade v Kurime.
  Výpožičné hodiny

  Pondelok - piatok: 13:00 - 16:00  

  Zaujímavé fakty o knihe ......

   

   

  Marec mesiac knihy - Akcie v knižnici

  Rok 2016

  Marec mesiac knihy - foto...

  Rok 2015

  Návšteva škôlkarov v knižnici - foto...

  Čitanie rozpravky v škôlke - foto...

  Rok 2013

  Nevšedné stretnutie dôchodcov s mladými autormi v rámci mesiaca -
  Marec mesiac knihy.
  ....viac

  Aj v roku 2013 priviedol marec do kurimskej knižnice škôlkarov viac.....

  Rok 2012

  Žiaci z MŠ 2.3.2012 navštivili knižnicu ....viac

  Rok 2011

  10. marec 2011 - Deň plný prekvapení

  Žiaci III. A zo ZŠ Kurima prišli do Obecnej knižnice........čítaj viac

   

  Zaujímavosti z knižnic

  Patrón kníh - sv. Vavrinec

  Významné svetové a medzinárodné dni súvisiace s prácou knižníc
  ....čítaj viac

  Knižný fond

  Krásna literatúra pre deti - 2 040 kníh
  Krásna literatúra pre dospelých - 2 320 kníh
  Odborná literatúra pre deti - 358 kníh
  Odborná literatúra pre dospelých - 1 043 kníh  

  Zápisné

  Dospelí - 1,00 € / kalendárny rok
  Deti do 15 rokov - 0,35 € / kalendárny rok
  Študenti od 15-26 rokov - 0,50 € / kalendárny rok
  Dôchodcovia a invalidi - 0,00€ / kalendárny rok  

   

  Ochrana osobných údajov
  na účel poskytnutia knižnično – informačných služieb

  Úrad na ochranu osobných údajov SR v súlade s  § 6 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vo veci spracúvania osobných údajov čitateľov, resp. používateľov a ich zákonných zástupcov subjektmi tvoriacimi knižničný systém na účel poskytnutia knižnično – informačných služieb takto rozhodol:

  Pri prihlasovaní maloletej osoby do 15 rokov za čitateľa, sú knižnice oprávnené získavať iba tieto jej osobné údaje:

  1. meno
  2. priezvisko
  3. adresa trvalého pobytu
  4. adresa prechodného pobytu
  5. dátum narodenia
  6. miesto narodenia vzdelanie (ZŠ, SŠ)

  Zároveň sú oprávnené spracúvať aj osobné údaje zákonného zástupcu maloletej osoby v rozsahu:

  1. titul
  2. meno
  3. priezvisko
  4. adresa trvalého pobytu
  5. číslo občianskeho preukazu

  Pri prihlasovaní dotknutej osoby za čitateľa, ktorej bol vydaný občiansky preukaz, sú knižnice oprávnené spracúvať jeho údaje maximálne v rozsahu:

  1. titul
  2. meno
  3. priezvisko
  4. adresa trvalého pobytu
  5. dátum narodenia
  6. miesto narodenia
  7. číslo občianskeho preukazu
  8. vzdelanie (ZŠ, SŠ, VŠ)
  9. status osoby (študent, dôchodca...)

     right panel

  Hlásenie obecného rozhlasu

  Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
  Ikona dotaznik

  Rozhlas

  Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1114
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk