Left menu

 

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

    pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa stránky

 

Hlavná stránka

História

Osidľovanie Kurimy
Historický vývin obce
Architektonické pamiatky
E-kronika obce
Významné osobnosti

Kultúra

FS Kurimjan
Ochotnické divadlo

Cirkev

Farnosť sv. Michala arch.
Pastoračné centrum
Farská a pastoračná rada
Poriadok bohoslužieb
Služby lektorov
Zaujímavosti zo života a histórie farnosti
Farské oznamy
Ružancové bratstvo
Misie 2010

Školstvo

Základná škola
Materská škola

Podnikatelia

Organizácie

Dobrovoľný hasičský zbor Kurima
Pohrebný cech sv. A. Paduánského
Klub dôchodcov
OFK 2010 Kurima
Urbárska spoločnosť Kurima
Poľovnické združenie "Stražna"
OŠK Kurima

Fotogaleria

Do roku 2014
Od roku 2015

Videozóna

Dokumenty

Všeobecné záväzné nariadenia
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Plán rozvoja mikroregiónu Stredná Topľa
Schválené dokumenty
Územný plán obce

Samospráva

Aktuálne informácie a oznamy
Kontaktné informácie
Zaujímavé informácie

Archív informácií

Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011

Povinné zverejňovanie

Zmluvy

Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011

Faktúry

Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011

Objednávky

Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011

Profil verejného obstaravateľa

Zoznam verejných obstarávaní

Nadlimitné zakázky
Podlimitné zakázky

Občan

Formuláre a tlačiva

Matričný úrad

Matrika
Evidencia obyvateľstva

Stavebný úrad

Sociálna oblasť

Sociálna práca v obci Kurima
Opatrovateľská služby

Životné prostredie

Knižnica

Športové dianie

Obecné zastupiteľstvo

Zoznam poslancov

Pracovné komisie

Hlavný kontrólor

Pravy panel

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Pečať rozvoja obcí a miest

Gmina Moszczenica - družobná obec

Spolupráca, akcie, fotografie

Futbalové výsledky

Pracovná doba zdravotných stredisk a lekárne

Vývoz odpadu - rozpis

 

 

right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk