Left menu

Eures

Eures

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Materská škola KURIMA

    bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Kurima

   

  ŠkôlkaŠkôlkaŠkôlkaŠkôlkaŠkôlkaŠkôlka

  Viac fotiek z našej škôlky...

   

  Akcie v MŠ:

  Deň materskych škôl rok 2017 - Foto

  Návšteva cintorína rok 2017 - Foto

  Dedka, babku pozdravíme a veselo sa zabavíme
  rok 2017 - Foto

  Deň zeleniny rok 2017 - Foto

  Jeseničkovia rok 2017 - Foto

  Na návšteve v knižnici rok 2015 - Foto

  Počúvali sme rozprávku - Foto

  Maškarný ples rok 2013 - Foto

  Maškarný ples rok 2012 - Foto

  Návšteva výstavy betlehemov - Foto

  Sánkovačka - Foto

   

  Adresa: Nižná 11, 086 12 Kurima

  Prevádzkové hodiny: 7:00 - 17:00

  Telefonický kontakt: 054/ 73 911 16

   

  Činnosť:

  • zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku
  • doplňuje rodinnú výchovu a výchovno – vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa
  • vytvára podmienky na zaškolenie detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou  u detí, ktoré majú v nasledujúcom v nasledujúcom školskom roku začať plniť povinnú školskú dochádzku.

   

  Žiadosť o prijatie dieťaťa

  Tlačivo...

   

  Prevádzkové hodiny: 7:00 - 17:00

  Telefonický kontakt: 054/ 73 911 16

   

  Riaditeľka:

  • Mgr. Lenka Vagaská

  Pedagogickí zamestnanci:

  • Gabriela Ivančová
  • Mária Bednarová
  • Adriana Žatkovičová

  Nepedagogickí zamestnanci :

  • školníčka, upratovačka: Eva Repková

  Školská jedáleň :

  • vedúca:  Emília Vujčíková
  • kuchárka: Mária Mihňaková

   

   

  right panel

  Hlásenie obecného rozhlasu

  Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
  Ikona dotaznik

  Rozhlas

  Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1114
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk