Left menu

 

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materská škola KURIMA

  bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Kurima

 

ŠkôlkaŠkôlkaŠkôlkaŠkôlkaŠkôlkaŠkôlka

Viac fotiek z našej škôlky...

 

Akcie v MŠ:

Deň materskych škôl rok 2017 - Foto

Návšteva cintorína rok 2017 - Foto

Dedka, babku pozdravíme a veselo sa zabavíme
rok 2017 - Foto

Deň zeleniny rok 2017 - Foto

Jeseničkovia rok 2017 - Foto

Na návšteve v knižnici rok 2015 - Foto

Počúvali sme rozprávku - Foto

Maškarný ples rok 2013 - Foto

Maškarný ples rok 2012 - Foto

Návšteva výstavy betlehemov - Foto

Sánkovačka - Foto

 

Adresa: Nižná 11, 086 12 Kurima

Prevádzkové hodiny: 7:00 - 17:00

Telefonický kontakt: 054/ 73 911 16

 

Činnosť:

 • zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku
 • doplňuje rodinnú výchovu a výchovno – vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa
 • vytvára podmienky na zaškolenie detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou  u detí, ktoré majú v nasledujúcom v nasledujúcom školskom roku začať plniť povinnú školskú dochádzku.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa

Tlačivo...

 

Prevádzkové hodiny: 7:00 - 17:00

Telefonický kontakt: 054/ 73 911 16

 

Riaditeľka:

 • Mgr. Lenka Vagaská

Pedagogickí zamestnanci:

 • Gabriela Ivančová
 • Mária Bednarová
 • Adriana Žatkovičová

Nepedagogickí zamestnanci :

 • školníčka, upratovačka: Eva Repková

Školská jedáleň :

 • vedúca:  Emília Vujčíková
 • kuchárka: Mária Mihňaková

 

 

right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk