Left menu

 

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

    pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiv - zverejnených informácii za rok 2021

 

Betlehemské svetlo v Kurime

Dobrovoľní hasiči zvyčajne plameň likvidujú. Naši dobrovoľní hasiči na štedrý deň plameň Betlehemského svetla priniesli do našej obce, aby sa vytvorila reťaz svetla, ktorá nás všetkých spája a napĺňa tak svoje poslanie byť symbolom jednoty, nádeje a lásky nielen počas Vianoc, ale každým dňom v našich životoch. Veríme, že sa táto forma zadováženia Betlehemského svetla stane tradíciou a neodmysliteľnou súčasťou vytvárania vianočnej atmosféry v našej obci.

Betlehemske svetloBetlehemske svetloBetlehemske svetloBetlehemske svetloBetlehemske svetlo

 

Plagát

V roku 2020 uplynulo 100 rokov od príchodu posledných československých legionárov do vlasti.

Medzi nimi bolo aj mnoho slovenských hrdinov. No a práve hrdinstvo a ich veľkolepé činy, ktorých výsledkom bol vznik Česko-slovenskej republiky si Matica slovenská pripomenie odhalením pamätnej tabule pri príležitosti 100. výročia návratu legionárov do vlasti. Pamätník venovaný práve slovenským legionárom z rokov 1914-1920.

Ide o vybraných slovenských legionárov a jedným z nich je aj rodák z našej obce Ján Drang.

Ján Drang (1885 - 1918) do čs. vojska sa ako dobrovoľník prihlásil v USA v roku 1917. V tom istom roku bol pridelený
do 22. čs. p. pl. vo Francuzsku. Zomrel následkom choroby v roku 1918 v meste Monthurel.

Pamätná tabuľa bude umiestnená na budove bývylej Legiobanky v centre Bratislavy na Šturovej ulici.

tabuľa

Zväčšite si obrázok kliknutim

 

Kurima
obec s unikátnym cechom a bohatým zásobníkom pamiatok

 

Članok o zadymovanej keramike z Kurimy

"Čiernym anjelom sa ľudia čudovali", hovorí keramikár Tomáš Mihok z Kurimy

Mihok

Celý članok najdete tu...

 

„Deň Kurimy“
750. výročie prvej písomnej zmienky
o našej obci.

Aj keď sme si ho pripomenuli o rok neskôr, bol sviatkom a dôvodom na ďakovanie Bohu aj ľudom, ktorí sa zasluhujú o rozvoj a šírenie jej dobrého mena, pripomenutie si histórie, ktorá kráča s nami a upriamenie pozornosti na význam rodiny ako miesta lásky a života, ktorý sa v nej rodí pre celú spoločnosť, našich občanov i ďalšie generácie žijúce v Kurime.

Deň Kurimy

Pozdrav
(K 750. výročiu prvej písomnej zmienky) 

Buď svetlo!“ - povedal si Pane,
oddelil si jasný deň od zradnej tmy,
naplnil si svetlom ľudské jestvovanie;
v tom svetle trváme i my.

V myšlienkach si spriadam veniec poetických dúm
na slávu mojej rodnej, ktorá tu je!
Kde vznikla malá osada a neskôr známe oppidum,
dnes naša obec šumne existuje.

Prvá zmienka o Kurime – to jej krstný list,
ohlasuje zrod a meno našej dediny.
Ukázal si, Pane, ktorou cestou ísť
a obohatiť miestne dejiny.

Koľko pokolení sa tu vystriedalo,
koľko práce v každej dobe ročnej
a každé ľuďom niečo dobré dalo,
dobré a užitočné.

Ťažkú naši pra-predkovia zdolávali trasu,
teraz o tom s vďakou hovoríme,
sprevádzaní samorastom času,
spriadali nové plány o Kurime.

Také je i naše poslanie a vôľa Pána,
žiť vo viere a neupadať na mysli,
aby sa nám vyjasnili všetky chmúrne rána
i všetky plané úmysly.

V prúde času ako v Božom mlyne
všetko sa pretvára a rastie ako z vody.
Je to i výzva k našej omladine:
- Vážte si svoje korene, ich rast a plody!

Na záver chcem veľkú gratuláciu vysloviť,
vzdať úctu tvorcom nových projektov a plánov,
aby sa u nás dalo slušne pracovať a žiť

na slávu Kurimy a na spokojnosť Kurimjanov.

Jozef Hvišč

Deň KurimyDeň KurimyDeň KurimyDeň KurimyDeň KurimyDeň KurimyDeň KurimyDeň KurimyDeň Kurimy

Viac fotiek tu...

PDF ikonaPríhovor starostu obce

 

 

Rekonštrukcia časti objektu Domu nádeje

Obec v rámci zlepšovania podmienok a skvalitňovania služieb pre svojich občanov a návštevníkov nasej obce, postupne zabezpečuje rekonštrukciu a údržbu objektov, aby aj naďalej mohli slúžiť' svojmu účelu. Finančné prostriedky sa snažíme zabezpečiť' cez GRANTY, DOTÁCIE, Výhodný Úver, alebo z vlastného rozpočtu obce. Momentálne prebieha čiastočná rekonštrukcia Domu nádeje výmenou okien, dverí a kompletnou hygienickou maľbou celého interiéru. Tieto prace a materiál obec financuje z vlastného rozpočtu sumou 14.375,00 €. Rovnako pokračujeme v úprave priestranstva pri kaštieli, ktoré bude slúžiť' na oddych a voľno časové aktivity. Na upravenom priestranstve bude umiestnená exteriérová šachovnica, ruské kolky a cez projekt s názvom , Vonkajšie fitnes pre pohyb a zdravie", tam budú umiestnene štyri stroje s príslušenstvom. Tento projekt je podporený z rozpočtu PSK sumou 1.500,00 €.

Odychová zonaDom nádeje

Viac fotiek vo fotogalerii...

 

Najstaršia Kurimčanka, pani Mária Drangová, oslávila 99 rokov

Tretí vek je symbolom, pomenovaním pre všetkých ľudí, ktorých múdrosť nevychádza iba z kníh, ale predovšetkým  z bohatých životných skúseností. Všetky tie vrásky na tvárach našich starých matiek sú znamením veľkej múdrosti. Takým živým príkladom je aj pani Mária Drangová, najstaršia obyvateľka obce Kurima, ktorá 11. júla 2021 oslávila  požehnaných  99 rokov.
     Mária, rod. Maňková sa narodila 11. júla 1922 v obci Šašová,  kde vyrastala spolu so svojimi  tromi súrodencami. Jej život sprevádzal už nebohý,  ale starostlivý a milujúci manžel Jozef, s ktorým vychovala tri deti. Babička aj napriek svojmu vysokému veku, sa teší  zo svojich  deviatich vnúčat, štyroch pravnúčat a jedného prapravnúčatka. Veľkou oporou jej je nevesta Terézia Drangová, ktorá  je jej ustavične nablízku a všemožne jej pomáha. Je úžasné pozerať sa s akou úprimnosťou a láskavým úsmevom babka ďakuje za milé slovo, pohladenie a opateru.  Jej láska a neha sa k nej vracajú tou najkrajšou formou, že ju jej najbližší opatrujú s nehou, úctou a uznaním.
    Vzácnu jubilantku pri príležitosti jej významného životného jubilea prišiel pozdraviť starosta obce Ján Bartoš.  „Pre obec Kurima je to vzácna chvíľa, keď sa v nej dožije človek  vysokého veku. Teším sa, že pani Mária Drangová patrí medzi tých výnimočných ľudí, ktorým príroda dala do vienka pri narodení dlhovekosť,“ uviedol starosta obce Ján Bartoš. Babku k dlhovekosti doviedlo možno aj to, že hoci má vrásky na tvári, nemá ich na duši, čo značí, že jej dobrota a láska vyžaruje priamo z nej, skonštatovala nevesta Terézia.    

Našej vzácnej jubilantke  prajeme pokojnú starobu, primerané zdravie, Božie požehnanie a neveste Terézií veľa trpezlivosti, nehy a vzájomného porozumenia.

DrangováDrangová

 

right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk