Left menu

 

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

    pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram vývozu domového odpadu (smetné nádoby), plastov, skla a bielej techniky.


 

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

Za rok 2022 = 44,81 %.

Za rok 2021 = 49,77 %.

Za rok 2020 = 20,89 %.

Za rok 2019 = 24,92 %.

 

Štatistika
ročné výkazy

PDF ikonaVýkaz o komunálnom odpade za rok 2021

 

 

ENVI - PAK - Musí vznikať toľko odpadu?

Plagát Zošľapnutie flaše a kartonu

 

 

PDF ikona Plán vývozu domového odpadu pdf...

 

Január:

03.01. Plasty, kovy a nápojové kartóny
05.01. Komunálny odpad (smetné nádoby)
26.01. Komunálny odpad (smetné nádoby)

Február:

04.02. Sklo
06.02. Plasty, kovy a nápojové kartóny
16.02. Komunálny odpad (smetné nádoby)

Marec:

06.03. Plasty, kovy a nápojové kartóny
07.03. Elektroodpad
09.03. Komunálny odpad (smetné nádoby)
25.03. Papier
30.03. Komunálny odpad (smetné nádoby)

Apríl:

04.04. Plasty, kovy a nápojové kartóny
20.04. Komunálny odpad (smetné nádoby)

Maj:

06.05. Papier
11.05. Komunálny odpad (smetné nádoby)
12.05. Plasty, kovy a nápojové kartóny
27.05. Sklo

Jún:

01.06. Komunálny odpad (smetné nádoby)
06.06. Plasty, kovy a nápojové kartóny
07.06. Elektroodpad
22.06. Komunálny odpad (smetné nádoby)

Júl:

10.07. Plasty, kovy a nápojové kartóny
13.07. Komunálny odpad (smetné nádoby)
22.07. Sklo

August:

03.08. Komunálny odpad (smetné nádoby)
05.08. Papier
07.08. Plasty, kovy a nápojové kartóny
24.08. Komunálny odpad (smetné nádoby)

September:

06.09. Plasty, kovy a nápojové kartóny
08.09. Elektroodpad
14.09. Komunálny odpad (smetné nádoby)
30.09. Sklo

Október:

02.10. Plasty, kovy a nápojové kartóny
05.10. Komunálny odpad (smetné nádoby)
21.10. Papier
26.10. Komunálny odpad (smetné nádoby)

November:

08.11. Plasty, kovy a nápojové kartóny
16.11. Komunálny odpad (smetné nádoby)

December:

02.12. Sklo
05.12. Plasty, kovy a nápojové kartóny
07.12. Komunálny odpad (smetné nádoby)
11.12. Elektroodpad
28.12. Komunálny odpad (smetné nádoby)


 

Ako správne triediť:

Papier - modré vrece:
noviny, časopisy, kartón, letáky katalógy, papierové tašky, papierové a kartónové a papierové obaly, kancelársky papier, obálky, pohľadnice, listy
Do vreca nevkladajte: znečistený papier, mokrý papier, mastný papier, použité plienky a hygieniské potreby, obaly z nápojových kartonóv (tzv. viacvrstvové materiály kombinovane), obaly z masla
Sklo - zelené vrece:
nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, úlomky z tabuľového skla, pohare od kompotov, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, sklenené vázy
Do vreca nevkladajte: znečistené sklo, zrkadlo, autosklo, drôtené sklo, porcelán, keramika, sklo kombinované s inými látkami, žiarovky.
Plasty, nápojové kartóny, kovy - žlté vrece: 
PET fľaše, plastové tašky a vrecká, plastové obaly od kozmetiky, drogérie, fólie, neznečistené nápojové kartóty (obaly od mliečných výrobkov, džusov, vína a iných nápojov zložené z vrstiev, tzv. viacvrstvové kombinované materiály), plechovky od nápojov, konzervy bez zvyškov jedla, kovové uzávery z jogurtov, alobaly, uzávery z jogurtov, uzávery z kompótov, kovové súdky
Do vreca nevkladajte: znečistené plasty, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), guma, kabelky, molitan, polystyrén, znečistené folie zo stavieb , plasty z prímesami iných materialov, plexisklo, bazény, hadice, autoplasty, žalúzie, ,znečistené nápojové kartóny, kovové obaly kombinované s inými materiálmi, kovové obaly znečistené nebezpečnými látkami (od olejov, farieb, benzínu, lepidla a sprejov)

Elektronický odpad:
biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fitech. Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami.
Do vreca nevkladajtevyhrievacie telesa s výmurovkou, plynové spotrebiče.
Zásady zberu:

Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených, nebude vyvezený.

  • Vrecia na komunálny odpad, Vám zabezpečí po dohode  obecný úrad.
  • Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 06:30 hod. v deň vývozu.
  • V deň vývozu odpadu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.

 

 

Zber kuchynského bioodpadu a jedlých olejov.

Oznamujeme občanom, že z dôvodu zákonnej povinnosti zaviesť na svojom území zber biologický rozložiteľného kuchynského odpadu a vytvorenia podmienok na jeho zhodnocovanie, obec Kurima zriaďuje od 1.7.2021 stojisko na kuchynský bioodpad a jedlé oleje. V stojisku sú umiestnené dve hnedé a jedná čierna plastová nádoba s označením jednotlivých druhov odpadu . Stojisko je zriadené hlavne pre občanov z bytových domov a domácnosti, ktoré nepotvrdili čestným prehlásením možnosť domáceho kompostovania tohto odpadu. Občanov, ktorí potvrdili prehlásením možnosť domáceho kompostovania prosíme o dodržiavanie správneho zhodnocovania kuchynského bioodpadu. V týchto dňoch Vám budú do vašich schránok distribuované letáčiky s informáciami o správnom triedení kuchynského odpadu a jedlých olejov. Stojisko je umiestnené za budovou obecného úradu z ulice Klepár. V stojisku a jeho okolí žiadame dodržiavať čistotu a poriadok. Nádoby určené na odpad budú pravidelne vyprázdňované a vyčistené.

 

Natur pack plagat

 

Zber šatstva, textilu a obuvi!

Vážení občania, v rámci zlepšenia a rozšírenia zberu a likvidácie zložiek komunálneho odpadu boli v obci umiestnené dve špeciálne zberné nádoby, do ktorých môžete umiestňovať šatstvo, textílie a obuv. Prosíme Vás, aby ste uvedené zložky odpadu umiestňovali do určených nádob čisté a patrične zabalené. Frekvencia vyprázdňovania zberných nádob je dohodnutá na minimálne raz za dva týždne. Jedná nádoba je umiestnená na ulici Klepár, za budovou obecného úradu a druhá nádoba je umiestnená na rozhraní ulíc Vyšná a Námestí sv. Michala na priestranstve pred čističkou odpadových vôd.

 

Zber, separácia a recyklácia použitych batérií a akumulátorov

Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku. 

PDF ikonaViac informácií tu ...

 

 

 

right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk