Left menu

Eures

Eures

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Harmonogram vývozu domového odpadu (smetné nádoby), plastov, skla a bielej techniky.


   

  ENVI - PAK - Musí vznikať toľko odpadu?

  Plagát Zošľapnutie flaše a kartonu

   

   

  error loading icon Plán vývozu domového odpadu pdf...

   

  Január:

  9.1 štvrtok - domový odpad
  22.1. streda - plasty-PET, HDPE+ ostatné plasty
  30.1. štvrtok - domový odpad

  Február:

  4.2. utorok - sklo
  18.2. utorok - papier, kovové obaly, tetrapaky
  20.2. štrvtok - domovy odpad

  Marec:

  12.3 štvrtok – domovy odpad
  17.3. utorok - plasty-PET, HDPE+ ostatné plasty

  Apríl:

  2.4 štvrtok - domovy odpad
  8.4. streda - elektro odpad
  23.4. štvrtok - domový odpad, papier, kovové obaly, tetrapaky
  28.4. utorok - plasty-PET, HDPE+ ostatné plasty

  Maj:

  14.5 štvrtok - domovy odpad, sklo

  Jún:

  4.6. štvrtok - domový odpad
  16.6. utorok - plasty-PET, HDPE+ ostatné plasty
  25.6 štvrtok - domovy odpad

  Júl:

  16.7 štvrtok – domovy odpad, papier, kovové obaly, tetrapaky
  22.7. streda - plasty-PET, HDPE+ ostatné plasty

  August:

  6.8 štvrtok - domovy odpad
  20.8. štvrtok - sklo
  26.8. streda - plasty-PET, HDPE+ ostatné plasty
  27.8. štvrtok - domový odpad

  September:

  17.9. štvrtok - domovy odpad, elektroodpad
  24.9. štvrtok - plasty-PET, HDPE+ ostatné plasty

  Október:

  8.10. štvrtok - domový odpad, papier, kovové obaly, tetrapaky
  22.10. štvrtok - sklo
  28.10. streda - plasty-PET, HDPE+ ostatné plasty
  29.10 štvrtok - domovy odpad

  November:

  19.11. štvrtok - domovy odpad
  26.11. štvrtok - plasty-PET, HDPE+ ostatné plasty

  December:

  10.12. štvrtok - domovy odpad
  29.12. utorok - plasty-PET, HDPE+ ostatné plasty
  30.12 streda - domový odpad, sklo

  Vysvetlivky - skratky:

  PET plasty:

  • plastové fľaše od napojov
  • jedlého oleja, obaly
  • saponátov, kozmetiky a pod.
  • pred vyhodením stlačte

  HDPE plasty:

  • plastove obaly od čistiacich prostriedkov
  • kozmetiky
  • destilovanej vody a pod.

  PP a PE plasty:

  • plastove obaly a neobaly, ktoré sú tvrdé
  • prepravky
  • kvetináče
  • vedierka
  • hračky
  • plastový riad a iné.

  LDPE plasty:

  • plastové folie

   

  Ako správne triediť:

  Papier:
  noviny, časopisy, kartón.
  Do vreca nevkladajte: papier špinavý a mastný, fólie, celofán, obaly z masla, jogurtov, škatuľové obaly od nápojov (Tetrapak).
  Sklo:
  prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo musí byť rozbité.
  Do vreca nevkladajte: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom.
  PET – fľaše: 
  plastové fľaše od nealkoholických  nápojov – zlisujte stlačením.
  Do vreca nevkladajte: plastové fľaše od olejov, tetrapak – škatuľové obaly, bandasky, fľaše od aviváže a pod.
  Kovové obaly: 
  plechovky od alko a nealko nápojov – zlisujte stlačením.
  Do vreca nevkladajte: kovové obaly kombinované s iným obalom napríklad zubné pasty a pod.
  Zmiešané plasty: 
  fólie, igelitové obaly,  plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, plastové hračky, fľaše od aviváže a čistiacich prostriedkov, obaly z jogurtov, obaly od drogérie.
  Do vreca nevkladajtetetrapak, plastové fľaše od olejov, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, žalúzie, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, polystyrén, bazény.
  Elektronický odpad:
  biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fitech. Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami.
  Do vreca nevkladajtevyhrievacie telesa s výmurovkou, plynové spotrebiče.
  Zásady zberu:

  Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených, nebude vyvezený.

  • Vrecia na komunálny odpad, Vám zabezpečí po dohode  obecný úrad.
  • Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 06:30 hod. v deň vývozu.
  • V deň vývozu odpadu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.

   

   

  Zber šatstva, textilu a obuvi!

  Vážení občania, v rámci zlepšenia a rozšírenia zberu a likvidácie zložiek komunálneho odpadu boli v obci umiestnené dve špeciálne zberné nádoby, do ktorých môžete umiestňovať šatstvo, textílie a obuv. Prosíme Vás, aby ste uvedené zložky odpadu umiestňovali do určených nádob čisté a patrične zabalené. Frekvencia vyprázdňovania zberných nádob je dohodnutá na minimálne raz za dva týždne. Jedná nádoba je umiestnená na ulici Klepár, za budovou obecného úradu a druhá nádoba je umiestnená na rozhraní ulíc Vyšná a Námestí sv. Michala na priestranstve pred čističkou odpadových vôd.

   

  Zber, separácia a recyklácia použitych batérií a akumulátorov

  Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku. 

  error loading iconViac informácií tu ...

   

   

   

  right panel

  Hlásenie obecného rozhlasu

  Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
  Ikona dotaznik

  Rozhlas

  Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1114
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk