Left menu

Eures

Eures

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Archív zverejnených oznamov za rok 2015

   

   ŠACH v Kurime opäť žije

  Dňa 28.novembra 2015 sa v Kurime uskutočnilo šachové stretnutie CL 2015/2016 za účasti mužstiev:

  • OŠK Kurima
  • BŠK Zborov B
  • BŠK Bardejov – juniori

  V úvode šachového turnaja CL všetkých zúčastnených privítal starosta obce Ján Bartoš, ktorý poprial všetkým zúčastneným veľa športových úspechov a zdarný priebeh celej cezhraničnej šachovej ligy.

  Šach v Kurime

  Viac fotiek tu...

   

  Divadelné predstavenie "Náš pán ujo".

  Divadlo 2015

  Viac fotiek tu...

   

  Posvätenia adventného venca  pred budovou obecného úradu v centre obce

  V prvú adventnú nedeľu 29.novembra 2015 o 15:00 hodine predchádzalo stretnutiu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva s dôchodcami, slávnostné posvätenie veľkého adventného venca a zažatie prvého svetla za účastí dôstojného duchovného otca Mgr. Daniela Mišenka, správcu farnosti, starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a občanov, s krátkym kultúrnym programom žiačok ZŠ Kurima. Celá táto udalosť navodila príjemnú adventnú atmosféru. Všetci prítomní svorne konštatovali a vyslovili želanie, aby symbol adventného venca spájal všetkých Kurimčanov ako jednu veľkú rodinu.

   

  Adventný veniecAdventný veniec

  Viac fotiek....

   

   

  Fotografie z návštevy starostu obce u nášho rodáka a čestného občana profesora Jozefa Hvišča, z príležitostí odovzdania obecného vyznamenania
  "Svätoondrejský zlatý kríž",
  udelenú za mimoriadne zásluhy na rozvoji a šírení dobrého mena obce Kurima. 

  Odovzdavanie oceneniaOdovzdavanie ocenenia Odovzdavanie oceneniaOdovzdavanie ocenenia

  Bratislava 17.9.2015

  Viac fotiek tu...

   

  Konsolidovaná výročná správa Obce Kurima za rok 2015

  error loading icon Čitaj viac tu...

                   27.5.2016

   

  Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

  error loading icon Čitaj viac tu...

                   20.5.2016

  Kurimský Jurmak 2015

  Kurimsky JurmakKurimsky Jurmak

  Viac fotiek...

   

  Posvätenie kaplnky

  Posvätenie kapličkyPosvätenie kapličky

  Viac fotiek...

   

  80. výročie organizovaného futbalu v Kurime

  Výročie futbaluVýročie futbaluVýročie futbaluVýročie futbaluVýročie futbaluVýročie futbaluVýročie futbaluVýročie futbalu

  Viac fotiek tu ...

   

  Deň Matiek

  Deň Matiek 2015

   

  Viac fotiek...

   

  Denný stacionár v obci Kurima

  10. januára 2015 o 15:00 hodine sa v priestoroch kultúrno-správnej budovy uskutočnilo slávnostné otvorenie Denného stacionára a odovzdanie priestorov do užívania pre poskytovanie sociálnych služieb našim občanom – seniorom. 

  Tento stacionár je zriadený a prevádzkovaný neziskovou organizáciou S.O.S. so sídlom v Bardejove a vznikol v úzkej spolupráci s obcou Kurima. Úvode sa prítomným klientom , ich rodinným príslušníkom, poslancom obecného zastupiteľstva a pozvaným hosťom prihovoril starosta obce Ján Bartoš. Osobne poďakoval konateľke neziskovej organizácie S.O.S. Mgr. Adriáne Gmitterovej a Ing. Jánovi Artimovi za spoluprácu a ochotu zriadiť v obci Kurima zariadenie takéhoto typu. Klientom zaželal, aby v ňom zmysluplne trávili jeseň života a vytvorené podmienky a prostredie bolo pre nich v rámci každodenného života, oázou pokoja. 

  Otvorenie denného stacionáraOtvorenie denného Stacionára

  Následne sa prítomným prihovorila Mgr. Adriána Gmitterová, ktorá v krátkosti všetkých oboznámila s poslaním a činnosťou Denného stacionára. Zdôraznila, že Denný stacionár pre seniorov je služba v zariadení s denným pobytom poskytovaná seniorom, ktorí žijú v rodinách s rodinnými príslušníkmi, ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť ako aj seniorom, ktorí žijú sami a potrebujú kontakt s ľuďmi a vyplniť voľný čas. 

  Otvorenie denn´ho stacionáraOtvorenie denného stacionára

  Prevádzka bude v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:30, v rámci ktorej sa bude poskytovať: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, fyzioterapia, stravovanie, pracovná terapia a záujmová činnosť. V závere požiadala dôstojného pána farára Mgr. Daniela Mišenka o požehnanie priestorov, aby týmto aktom bola ešte viac zdôraznená podstata a zmysel tohto zariadenia s ľuďmi pre ľudí. Všetkým prítomným bolo ponúknuté chutné občerstvenie a o príjemnú atmosféru a dobrú náladu sa postarali svojím vystúpením žiaci základnej školy v Kurime, pod vedením pani učiteľky Mgr. Ľudmily Bezegovej.  

  Otvorenie denného stacionáraOtvorenie denného stacionára

  „ Treba sa s úctou skláňať pred každým starým človekom. Staroba korunuje priebeh života, je žatvou všetkého prežitého a naučeného, všetkého vykonaného a dosiahnutého, všetkého vytrpeného a znášaného.“ ( sv. Ján Pavol II.) 

  Viac fotiek tu...

   

  Naši škôlkari na návšteve v obecnej knižnici

  Škôlkari v knižniciŠkôlkari v knižnici

  Viac fotiek...

   

  Najstaršia Kurimčanka Mária Mihňáková oslávila počas MDŽ 104 rokov

  „Dni sa skracujú, srdiečko búši, jesenná nostalgia rýchlo sa blíži. Večer skôr tma i zrána šero, kam si sa podelo? Krásne leto! Už len jeho vône v povetrí zostali, každý ich vdychuje plnými dúškami. Na pekné spomienky nadišiel čas, dovidenia leto a vráť sa nám zas.“ 

  Dňa 8. marca 2015 sa dožila naša spoluobčianka, pani Mária Mihňáková, vzácneho životného jubilea 104 rokov. „Úprimne želám Vám i Vašim najbližším Božie požehnanie, trpezlivosť, vzájomnú úctu, pomoc a podporu v súžití viacgeneračnej rodiny, so zreteľom na úctu k životu a k človeku aj v takomto vysokom veku,“ týmito slovami sa prihovoril oslávenkyni a najbližšej rodiny starosta obce Ján Bartoš spolu zo svojim zástupcom Róbertom Vujčíkom, ktorí jubilantku osobne navštívili pri príležitosti jej vzácneho výročia. Mária, rod. Jurkaninoná sa narodila v obci Hankovce, kde vyrastala spolu so svojimi piatimi súrodencami. Za svojho nebohého manžela Andreja Mihňáka sa vydala, keď mala 17 rokov. Krásne manželstvo im vydržalo vyše 60 rokov, manžel zomrel ako 83 – ročný. Vychovali štyri deti – dve dcéry a dvoch synov. Pani Mária už toho veľa nenahovorí a podľa slov jej blízkych si žije vo vlastnom svete. Príkladná opatera jej vnučky Márií Šebejovej a jej manžela Pavla je toho príkladom. Bolo dojímavé sledovať ich ako s láskou sa o ňu starajú a sa jej prihovárajú. Našej vzácnej jubilantke prajeme, aby bola stále obklopená láskou svojich najbližších a mohla takto v pokoji prežívať jeseň svojho života.

  104-ročna babka104-ročna babka

  Viac fotiek...

   

  Poetické pohladenie v predveľkonočnom čase

  Deti a dôchodcovia

  Celý článok tu...

  Fotky....

   

   

  Takto to vyzeralo na Fašiangovom plese v Kurime.

  Fašiangový plesFašiangový plesFašiangový plesFašiangový ples

  Viac fotiek tu...

   

  Oznámenie o strategickom dokumente

  Program rozvoja obcí Mikroregiónu Stredná Topľa na roky 2015-2022

  error loading icon

  Celý dokument

  14.12.2015

   

  Obec Kurima zverejňuje

  v nadväznosti na § 9a ods. 8/e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznámenie o zámere prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa v k.u. Kurima

  error loading icon

  Celý dokument tu...

   

   

  right panel

  Hlásenie obecného rozhlasu

  Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
  Ikona dotaznik

  Rozhlas

  Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1114
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk