Left menu

 

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

    pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archív zverejnených oznamov za rok 2015

 

 ŠACH v Kurime opäť žije

Dňa 28.novembra 2015 sa v Kurime uskutočnilo šachové stretnutie CL 2015/2016 za účasti mužstiev:

  • OŠK Kurima
  • BŠK Zborov B
  • BŠK Bardejov – juniori

V úvode šachového turnaja CL všetkých zúčastnených privítal starosta obce Ján Bartoš, ktorý poprial všetkým zúčastneným veľa športových úspechov a zdarný priebeh celej cezhraničnej šachovej ligy.

Šach v Kurime

Viac fotiek tu...

 

Divadelné predstavenie "Náš pán ujo".

Divadlo 2015

Viac fotiek tu...

 

Posvätenia adventného venca  pred budovou obecného úradu v centre obce

V prvú adventnú nedeľu 29.novembra 2015 o 15:00 hodine predchádzalo stretnutiu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva s dôchodcami, slávnostné posvätenie veľkého adventného venca a zažatie prvého svetla za účastí dôstojného duchovného otca Mgr. Daniela Mišenka, správcu farnosti, starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a občanov, s krátkym kultúrnym programom žiačok ZŠ Kurima. Celá táto udalosť navodila príjemnú adventnú atmosféru. Všetci prítomní svorne konštatovali a vyslovili želanie, aby symbol adventného venca spájal všetkých Kurimčanov ako jednu veľkú rodinu.

 

Adventný veniecAdventný veniec

Viac fotiek....

 

 

Fotografie z návštevy starostu obce u nášho rodáka a čestného občana profesora Jozefa Hvišča, z príležitostí odovzdania obecného vyznamenania
"Svätoondrejský zlatý kríž",
udelenú za mimoriadne zásluhy na rozvoji a šírení dobrého mena obce Kurima. 

Odovzdavanie oceneniaOdovzdavanie ocenenia Odovzdavanie oceneniaOdovzdavanie ocenenia

Bratislava 17.9.2015

Viac fotiek tu...

 

Konsolidovaná výročná správa Obce Kurima za rok 2015

PDF ikona Čitaj viac tu...

                 27.5.2016

 

Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

PDF ikona Čitaj viac tu...

                 20.5.2016

Kurimský Jurmak 2015

Kurimsky JurmakKurimsky Jurmak

Viac fotiek...

 

Posvätenie kaplnky

Posvätenie kapličkyPosvätenie kapličky

Viac fotiek...

 

80. výročie organizovaného futbalu v Kurime

Výročie futbaluVýročie futbaluVýročie futbaluVýročie futbaluVýročie futbaluVýročie futbaluVýročie futbaluVýročie futbalu

Viac fotiek tu ...

 

Deň Matiek

Deň Matiek 2015

 

Viac fotiek...

 

Denný stacionár v obci Kurima

10. januára 2015 o 15:00 hodine sa v priestoroch kultúrno-správnej budovy uskutočnilo slávnostné otvorenie Denného stacionára a odovzdanie priestorov do užívania pre poskytovanie sociálnych služieb našim občanom – seniorom. 

Tento stacionár je zriadený a prevádzkovaný neziskovou organizáciou S.O.S. so sídlom v Bardejove a vznikol v úzkej spolupráci s obcou Kurima. Úvode sa prítomným klientom , ich rodinným príslušníkom, poslancom obecného zastupiteľstva a pozvaným hosťom prihovoril starosta obce Ján Bartoš. Osobne poďakoval konateľke neziskovej organizácie S.O.S. Mgr. Adriáne Gmitterovej a Ing. Jánovi Artimovi za spoluprácu a ochotu zriadiť v obci Kurima zariadenie takéhoto typu. Klientom zaželal, aby v ňom zmysluplne trávili jeseň života a vytvorené podmienky a prostredie bolo pre nich v rámci každodenného života, oázou pokoja. 

Otvorenie denného stacionáraOtvorenie denného Stacionára

Následne sa prítomným prihovorila Mgr. Adriána Gmitterová, ktorá v krátkosti všetkých oboznámila s poslaním a činnosťou Denného stacionára. Zdôraznila, že Denný stacionár pre seniorov je služba v zariadení s denným pobytom poskytovaná seniorom, ktorí žijú v rodinách s rodinnými príslušníkmi, ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť ako aj seniorom, ktorí žijú sami a potrebujú kontakt s ľuďmi a vyplniť voľný čas. 

Otvorenie denn´ho stacionáraOtvorenie denného stacionára

Prevádzka bude v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:30, v rámci ktorej sa bude poskytovať: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, fyzioterapia, stravovanie, pracovná terapia a záujmová činnosť. V závere požiadala dôstojného pána farára Mgr. Daniela Mišenka o požehnanie priestorov, aby týmto aktom bola ešte viac zdôraznená podstata a zmysel tohto zariadenia s ľuďmi pre ľudí. Všetkým prítomným bolo ponúknuté chutné občerstvenie a o príjemnú atmosféru a dobrú náladu sa postarali svojím vystúpením žiaci základnej školy v Kurime, pod vedením pani učiteľky Mgr. Ľudmily Bezegovej.  

Otvorenie denného stacionáraOtvorenie denného stacionára

„ Treba sa s úctou skláňať pred každým starým človekom. Staroba korunuje priebeh života, je žatvou všetkého prežitého a naučeného, všetkého vykonaného a dosiahnutého, všetkého vytrpeného a znášaného.“ ( sv. Ján Pavol II.) 

Viac fotiek tu...

 

Naši škôlkari na návšteve v obecnej knižnici

Škôlkari v knižniciŠkôlkari v knižnici

Viac fotiek...

 

Najstaršia Kurimčanka Mária Mihňáková oslávila počas MDŽ 104 rokov

„Dni sa skracujú, srdiečko búši, jesenná nostalgia rýchlo sa blíži. Večer skôr tma i zrána šero, kam si sa podelo? Krásne leto! Už len jeho vône v povetrí zostali, každý ich vdychuje plnými dúškami. Na pekné spomienky nadišiel čas, dovidenia leto a vráť sa nám zas.“ 

Dňa 8. marca 2015 sa dožila naša spoluobčianka, pani Mária Mihňáková, vzácneho životného jubilea 104 rokov. „Úprimne želám Vám i Vašim najbližším Božie požehnanie, trpezlivosť, vzájomnú úctu, pomoc a podporu v súžití viacgeneračnej rodiny, so zreteľom na úctu k životu a k človeku aj v takomto vysokom veku,“ týmito slovami sa prihovoril oslávenkyni a najbližšej rodiny starosta obce Ján Bartoš spolu zo svojim zástupcom Róbertom Vujčíkom, ktorí jubilantku osobne navštívili pri príležitosti jej vzácneho výročia. Mária, rod. Jurkaninoná sa narodila v obci Hankovce, kde vyrastala spolu so svojimi piatimi súrodencami. Za svojho nebohého manžela Andreja Mihňáka sa vydala, keď mala 17 rokov. Krásne manželstvo im vydržalo vyše 60 rokov, manžel zomrel ako 83 – ročný. Vychovali štyri deti – dve dcéry a dvoch synov. Pani Mária už toho veľa nenahovorí a podľa slov jej blízkych si žije vo vlastnom svete. Príkladná opatera jej vnučky Márií Šebejovej a jej manžela Pavla je toho príkladom. Bolo dojímavé sledovať ich ako s láskou sa o ňu starajú a sa jej prihovárajú. Našej vzácnej jubilantke prajeme, aby bola stále obklopená láskou svojich najbližších a mohla takto v pokoji prežívať jeseň svojho života.

104-ročna babka104-ročna babka

Viac fotiek...

 

Poetické pohladenie v predveľkonočnom čase

Deti a dôchodcovia

Celý článok tu...

Fotky....

 

 

Takto to vyzeralo na Fašiangovom plese v Kurime.

Fašiangový plesFašiangový plesFašiangový plesFašiangový ples

Viac fotiek tu...

 

Oznámenie o strategickom dokumente

Program rozvoja obcí Mikroregiónu Stredná Topľa na roky 2015-2022

PDF ikona

Celý dokument

14.12.2015

 

Obec Kurima zverejňuje

v nadväznosti na § 9a ods. 8/e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznámenie o zámere prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa v k.u. Kurima

PDF ikona

Celý dokument tu...

 

 

right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk