Left menu

 

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

    pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cech Sv. Antona Paduánskeho

Cechmajster: Tomáš Bolišinga

Mladší cechu: Ing. Ondrej Martiček

Kurimský pohrebný cech je stále aktívny aj po 323 – tich rokoch

V súlade s článkom 6 stanov Pohrebného cechu sv. Antona Paduánskeho v Kurime  v roku 2013 sa 5 januára predvečer sviatku Zjavenia Pána (sviatok Troch Kráľov ) konalo valné zhromaždenie, na ktorom si jeho členovia pripomenuli skoro neuveriteľné, ale historicky veľmi vzácne a významné 323. výročie od jeho založenia.

PDF ikona

 Zápisnica z 323. valného zhromaždenia
Pohrebného cechu sv. Antona Paduánskeho v Kurime.

 

Cech bol založený v roku pána 1690 ako remeselnícky – remesiel cimermanského, stolárskeho a obuvníckeho, z ktorého každý remeselník tohto druhu musel byť jeho členom, lebo pod jeho mocou bolo prijímať a prepúšťať učňov a tovarišov. Cech mal výsady z jarmočného mýta pri predaji rôznych tovarov.

V roku 1926, kedy remeselnícke cechy stratili moc nad rozhodovaniami, zostáva cech už len ako pohrebný spolok pod ochranou svojho patróna sv. Antona Paduánskeho a táto tradícia sa zachovala až dodnes.

Členovia cechu sa pri všetkých udalostiach súvisiacich s činnosťou a poslaním cechu oslovujú „bratu – brat“.

Hlavná úloha a podstata jeho činnosti vyplýva z bodu 2 už vyššie uvedených stanov, v ktorom sa doslovne píše: „Jako cech pohrebný jeho hlavným úkonom je mŕtve tela do zeme doprovadiť. Členovia sú povinní svojich zomrelých členov a ich rodiny pohrebu sa zúčastniť a mŕtve telo až ku hrobu priviesť  vyniesť a do hrobu spustiť.“
Každý, kto prejavuje záujem o služby cechu platí ročný poplatok – takzvané „kvartale.“

Na čele cechu stojí:


- cechmajster, ktorého volí valné zhromaždenie na dobu neurčitú. Cechmajster riadi  celú činnosť cechu
-  mladší cechu
- zapisovateľ ( má za úlohu poznamenať do kroniky všetky dôležité udalosti z činnosti cechu), - zástavník ( nosí cechovú zástavu v čele pohrebného sprievodu)
- a ďalší dvaja členovia

Pohrebný cech vlastní niekoľko vzácnych symbolov, medzi ktoré patria:


- pečate- cicha ( znak )
- zástava- soška patróna
- a kronika

Zvolávanie členov na cechovú schôdzu sa dialo týmto spôsobom:


- cechmajster zaniesol do svojho suseda drevený znak ( cichu )  a povedal: „ Cicha do cechu. Cech budze na Tri krale o šestej.“

Cech úzko spolupracuje:


-  s Bratstvom živého ruženca,
-  farskou radou
-  a obecným úradom

Valné zhromaždenie sa začína spevom vianočných piesni a spoločnou modlitbou:
„Svätý Anton, Ty si patrón nášho bratstva, ktoré pred stáročiami založili naši ctihodní praotcovia. Tvoja podpora je nesmierne silná. Aj tento rok si nám pomáhal v čase, keď sme sa usilovali vykonať posledné služby i modlitby za našich zosnulých bratov a sestry, ktorí nás predišli do večnosti, pričom sme zároveň utešovali ich zarmútených príbuzných . Pomáhal si nám, hoci sme boli často hriešni a nehodní Tvojí pomocníci. Nech je preto chválené a velebené meno Pánovo...“

 

Stanovy Pohrebného cechu sv. Antona Paduánskeho v Kurime

PDF ikona  V pôvodnom jazyku - šarišskom

 

PDF ikona V slovenskom jazyku

 

right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk