Left menu

Eures

Eures

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cech Sv. Antona Paduánskeho

  Cechmajster: Tomáš Bolišinga

  Mladší cechu: Ing. Ondrej Martiček

  Kurimský pohrebný cech je stále aktívny aj po 323 – tich rokoch

  V súlade s článkom 6 stanov Pohrebného cechu sv. Antona Paduánskeho v Kurime  v roku 2013 sa 5 januára predvečer sviatku Zjavenia Pána (sviatok Troch Kráľov ) konalo valné zhromaždenie, na ktorom si jeho členovia pripomenuli skoro neuveriteľné, ale historicky veľmi vzácne a významné 323. výročie od jeho založenia.

  error loading icon

   Zápisnica z 323. valného zhromaždenia
  Pohrebného cechu sv. Antona Paduánskeho v Kurime.

   

  Cech bol založený v roku pána 1690 ako remeselnícky – remesiel cimermanského, stolárskeho a obuvníckeho, z ktorého každý remeselník tohto druhu musel byť jeho členom, lebo pod jeho mocou bolo prijímať a prepúšťať učňov a tovarišov. Cech mal výsady z jarmočného mýta pri predaji rôznych tovarov.

  V roku 1926, kedy remeselnícke cechy stratili moc nad rozhodovaniami, zostáva cech už len ako pohrebný spolok pod ochranou svojho patróna sv. Antona Paduánskeho a táto tradícia sa zachovala až dodnes.

  Členovia cechu sa pri všetkých udalostiach súvisiacich s činnosťou a poslaním cechu oslovujú „bratu – brat“.

  Hlavná úloha a podstata jeho činnosti vyplýva z bodu 2 už vyššie uvedených stanov, v ktorom sa doslovne píše: „Jako cech pohrebný jeho hlavným úkonom je mŕtve tela do zeme doprovadiť. Členovia sú povinní svojich zomrelých členov a ich rodiny pohrebu sa zúčastniť a mŕtve telo až ku hrobu priviesť  vyniesť a do hrobu spustiť.“
  Každý, kto prejavuje záujem o služby cechu platí ročný poplatok – takzvané „kvartale.“

  Na čele cechu stojí:


  - cechmajster, ktorého volí valné zhromaždenie na dobu neurčitú. Cechmajster riadi  celú činnosť cechu
  -  mladší cechu
  - zapisovateľ ( má za úlohu poznamenať do kroniky všetky dôležité udalosti z činnosti cechu), - zástavník ( nosí cechovú zástavu v čele pohrebného sprievodu)
  - a ďalší dvaja členovia

  Pohrebný cech vlastní niekoľko vzácnych symbolov, medzi ktoré patria:


  - pečate- cicha ( znak )
  - zástava- soška patróna
  - a kronika

  Zvolávanie členov na cechovú schôdzu sa dialo týmto spôsobom:


  - cechmajster zaniesol do svojho suseda drevený znak ( cichu )  a povedal: „ Cicha do cechu. Cech budze na Tri krale o šestej.“

  Cech úzko spolupracuje:


  -  s Bratstvom živého ruženca,
  -  farskou radou
  -  a obecným úradom

  Valné zhromaždenie sa začína spevom vianočných piesni a spoločnou modlitbou:
  „Svätý Anton, Ty si patrón nášho bratstva, ktoré pred stáročiami založili naši ctihodní praotcovia. Tvoja podpora je nesmierne silná. Aj tento rok si nám pomáhal v čase, keď sme sa usilovali vykonať posledné služby i modlitby za našich zosnulých bratov a sestry, ktorí nás predišli do večnosti, pričom sme zároveň utešovali ich zarmútených príbuzných . Pomáhal si nám, hoci sme boli často hriešni a nehodní Tvojí pomocníci. Nech je preto chválené a velebené meno Pánovo...“

   

  Stanovy Pohrebného cechu sv. Antona Paduánskeho v Kurime

  error loading icon  V pôvodnom jazyku - šarišskom

   

  error loading icon V slovenskom jazyku

   

  right panel

  Hlásenie obecného rozhlasu

  Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
  Ikona dotaznik

  Rozhlas

  Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1114
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk