Left menu

 

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

    pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knižnica - zaujímavosti

Náš patrón  kníh - Svätý Vavrinec
vavrinec


Patrón knihovníkov a archivárov, vzývaný proti ohňu a moru. Vavrinec sa narodil okolo r. 230 v Španielsku. Ako mladík prišiel do Ríma a tam bol vychovaný. Dňa 30. augusta 257 na Petrov trón nastúpil kňaz, pôvodom Aténčan, známy pod menom sv. Sixtus II. Vavrínec sa stal jeho najobľúbenejším žiakom v Ríme, neskôr diakonom a archidiakonom. Roku 258 nášho letopočtu tohto mladého človeka nevšednej krásy a urodzeného pôvodu poveril pápež Sixtus II. zodpovednosťou za cirkevné vatikánske klenoty vrátane vzácnych kníh. Vavrinec bol prvý zo siedmich rímskych diakonov, z ktorých každý mal na starosti jednu štvrť mesta a ako taký sa spolu s pápežom staral o štyridsaťtisíc kresťanov, ktorí boli v polovici 3. Storočia v Ríme za panovania cisára Valeriána. V tom čase bolo právne postavenie Cirkvi veľmi slabé. Cisár Valerián chcel vykoreniť Cirkev a získať cirkevné poklady. Predvolal si na výsluch pápeža Sixta. Keďže ten nechcel spolupracovať, cisár ho nechal sťať a Vavrinca uväznil a mučil. Vo väzení pokrstil mnoho pohanov, medzi nimi aj Luculla, ktorému vrátil zrak. Istý Hippolitus bol svedkom zázračného uzdravenia a s celou rodinou sa stal kresťanom. Žiadal, aby Vavrinca prepustili a ten dostal tri dni, aby priniesol všetky cennosti do obecného mestského eráru. Mladý ochranca toto odmietol, majetok rozdal chudobným a chorým, ktorých predviedol pre cisára ako cirkevné bohatstvo. Cisár ho dal bičovať, trhať mu kožu železnými hrebeňmi. Napokon nechali priniesť železnú posteľ a rozžeravili ju. Aj pri tomto opekaní zaživa prosil cisára, aby ho obrátili na druhý bok, keďže tento má už spálený. Zomrel 10. Augusta 258. Vavrinca pochovali na Tiburtine neďaleko Verana. Nad jeho hrobom postavili baziliku. S. Lorenzo fuori le mura, ktorá podnes patrí siedmim hlavným kostolom v Ríme. Ako relikvia sa v kostole uchováva i rošt, na ktorom ho umučili. 

 

Významné svetové a medzinárodné dni súvisiace s prácou knižníc

 Január
4.1.   Svetový Braillov deň
24.1.   Sviatok sv. Františka Salezského, patróna spisovateľov, novinárov a tlače
28.1.   Medzinárodný deň bez internetu
Február
21.2.   Medzinárodný deň materinského jazyka

Marec
3.3. Deň boja spisovateľov za mier
21.3. Svetový deň poézie
27.3. Svetový deň divadla

Apríl
2.4. Medzinárodný deň detskej knihy
18.4 – 18.5. Mesiac kultúrneho dedičstva
18.4. Svetový deň kultúrneho dedičstva
23.4. Svetový deň kníh a autorských práv
26.4. Svetový deň duševného vlastníctva

Máj
3.5. Svetový deň slobody tlače
18.5.. Medzinárodný deň múzeí

September
8.9. Medzinárodný deň gramotnosti
30.9. Dni európskeho kultúrneho dedičstva
26.9. Európsky deň jazykov
30.9. Sviatok sv. Hieronyma, patróna tlmočníkov, prekladateľov, knihovníkov, učencov a archeológov
30.9. Medzinárodný deň prekladateľa

Október
Štvrtý októbrový pondelok – Medzinárodný deň školských knižníc
27.10. Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

 

 

right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk